•  789
   1396/07/22 مراسم تكريم و معارفه معاونان دانشجويي و فرهنگي واحد اردبيل برگزار شد
  طي حكمي از سوي دكتر اسحق رسولي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، عليرضا عبدالرحيمي به عنوان سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي معرفي و از فاطمه شيخلووند معاون سابق دانشجويي و فرهنگي تكريم به عمل آمد.

  به گزارش آنا؛ دكتر رسولي در اين مراسم ضمن تاكيد بر لزوم تقويت فرهنگ اسلامي و ارزشهاي ديني در دانشگاه، گفت: « دانشگاه به حضور نيروهاي جديد با تفكر نو و تزريق ايده هاي نوآورانه به سيستم نياز دارد و بكار گيري ايده هاي جديد و تلفيق آن با تجربيات گذشته براي پيشرفت دانشگاه ضروري است.»

  رسولي افزود: « گردش اثربخش افراد در سيستم اجرايي باعث پويايي و تحول در فعاليت هاي دانشگاه و پيشرفت آن مي شود.»

  رئيس واحد اردبيل گفت: « با گسترش فعاليت هاي فرهنگي و هم افزايي اين معاونت با نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه و انسجام فعاليت ها در قالب برنامه هاي مدون و توجه جدي به منويات مقام معظم رهبري در رسيدن به دانشگاه تمدن ساز و اسلامي شاهد شكوفايي بيشتر دانشگاه باشيم.»


  رسولي ضمن تاكيد بر استفاده از توان تشكل ها و كانون هاي دانشجويي گفت:« تقويت فعاليت هاي تشكل ها و كانون هاي دانشجويي زمينه را براي رشد و اعتلاي همزمان دانشگاه و دانشجويان فراهم مي آورد و خروجي اين تشكل ها و كانون ها و فعاليت هاي سازماندهي شده فرهنگي، موفقيت اجتماعي و فرهنگي دانشجويان در جامعه و اعتلاي كشور در آينده خواهد بود.»

  رسولي افزود: « عرصه فرهنگي يك عرصه فرابخشي در دانشگاه است و همه معاونت ها و بخش هاي مختلف دانشگاه بايد دغدغه فرهنگ را داشته باشند.»

  رئيس واحد اردبيل در ادامه ضمن تقدير از فعاليت هاي فاطمه شيخلووند معاون سابق دانشجويي و فرهنگي، عليرضا عبدالرحيمي را به عنوان سرپرست جديد اين معاونت معرفي كرد.

تازه ترین اخبار