•  681
     1396/05/15 برگزاري نشست هم اندیشی فرهنگی در واحد اردبیل
    نشست هم اندیشی فرهنگی با حضور معاون فرهنگي و دانشجويي واحد و رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و با دعوت از تنی چند از اساتید و همکاران واحد در محل دفتر اداره کل فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

    در این نشست، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی واحد اردبیل بر ضرورت بهره مندی از همه سلایق فرهنگی در جهت بهبود فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و اعضاء این نشست را به همکاری و ارایه راه کارهای مفید و سازنده دعوت كرد.

    سعید حاجی محمدی با اشاره به وضعیت بحرانی مسائل فرهنگی و تهدید های پیش روی جوانان در حوزه فرهنگ، اصحاب فکر و اندیشه را به تلاش مضاعف در این حوزه فرا خواند و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص آتش به اختیار را دلیل محکم بر حضور همه افکار و سلیقه های فرهنگی که خوش فکر و دغدغه مند هستند، عنوان كرد.

    سلسله نشست های هم اندیشی فرهنگی با حضور اصحاب فکر و اندیشه در قالب گروههای اساتید، کارکنان و دانشجویان هر ماه یکبار در محل دفتر اداره کل فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد. 

تازه ترین اخبار