•  1048
     1396/05/11 اطلاعيه تعطيلي مردادماه دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل
    اداره كل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل در خصوص تعطيلي مردادماه دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل اطلاعيه اي بدين شرح منتشر كرد:

    براساس بخشنامه سازمان مركزي و مصوبه شوراي اداري استان، امور اداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از تاريخ 16 لغايت 29 مردادماه 1396 و ديگر واحدهاي استان از 14 الي 27 مردادماه 1396 تعطيل خواهد بود.

    تاريخ شروع بكار واحد اردبيل 30 مرداد و ساير واحدها 28 مردادماه مي باشد.

    كليه كلاس هاي ترم تابستاني در تمامي واحدهاي مجري ترم تابستاني طبق برنامه انتخاب واحد برگزار خواهد شد و تعطيل نخواهد بود

تازه ترین اخبار