•  733
     1396/05/04 جلسه هم اندیشی فرهنگی با اعضاء هیات علمی در واحد اردبیل برگزار می شود
    مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از برگزاری قریب الوقوع جلسه هم اندیشی فرهنگی با اعضاء هیات علمی واحد اردبیل خبر داد.

    سعید حاجی محمدی گفت: کار گروه تخصصی این نشست فرهنگی با برگزاری 3 جلسه راهبردی، نحوه برگزاری و محتوای علمی آن را بررسی و در چهارمین جلسه که شهریور ماه سال جاری در محل دفتر اداره کل فرهنگی و اجتماعی واحد برگزار می شود،  به جمع بندی نهایی خواهند رسید.

    وی افزود: این برنامه به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی با مشارکت دفتر نهاد رهبری و بسیج اساتید واحد اردبیل برگزار می شود.

تازه ترین اخبار