•  947
   1396/03/20 انتشار دو کتاب توسط عضو هیات علمی واحد اردبیل
  عسگر محمودی؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دو عنوان کتاب به زبان انگلیسی تالیف و منتشر کرد.

  به گزارش آنا، محمودی اظهار داشت: کتاب A Review of Sociocultural and Cgnitive Theories of Language Acquisition به زبان انگلیسی نگاشته شده و دارای دو بخش اصلی است.

  وی افزود: در بخش اول نظریۀ اجتماعی-فرهنگی فراگیری زبان از دیدگاه ویگوتسکی و همفکران او مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم مرتبط با این نظریه با مرور گستردۀ منابع توضیح داده شده اند.

  وی با بیان اینکه  بخش دوم مروری بر هجده نظریه مختلف شناختی در رابطه با فراگیری زبان را شامل می شود، خاطر نشان کرد:  برخی از این نظریه ها دیدگاه های جامعی را در بارۀ فراگیری زبان ارائه می کنند ولی برخی دیگر نظریه هایی هستند که بخشی از فرایند یادگیری زبان را توضیح می دهند.

  محمودی گفت: این کتاب مناسب دوره های ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی بوده و از این نظر حائز اهمیت است که این دو دیدگاه را نه به صورتی بسیار خلاصه و نه بسیار مفصل بلکه در حدی متوسط و قابل فهم ارائه می کند.

  وی کتاب دیگر خود را Readings for General English Courses  که به زبان انگلیسی نگاشته شده و مشتمل بر 16 فصل است.

  عضو هیات علمی واحد اردبیل اظهار کرد: هر فصل این کتاب موضوعی جذاب را در یک یا دو صفحه و در سطحی مناسب برای دانشجویان دانشگاه مطرح می کند.

  محمودی اضافه کرد: در ادامه هر متن تمرینات خواندن و درک مفاهیم همراه با نکات دستوری، واژگانی و تلفظی آورده شده اند. وی با بیان اینکه علاوه بر جذابیت متون، از ویژگی های دیگر این کتاب اصالت آن است بیان کرد:  هیچ متنی و یا تمرینی از منابع اینترنتی یا کتب دیگر اقتباس نشده است.

  وی گفت: کتاب همچنین از نظر ساختاری دارای انسجام بوده و اگرچه محتوای تمرینات از درسی به درس دیگر تفاوت می کند، ولی از نظر ساختار کلی تمام فصول مانند هم هستند که کار تدریس را برای مدرسان محترم آسان می کند.

  محمودی افزود: این کتاب علاوه بر قابلیت استفاده برای عموم، برای درس زبان خارجه عمومی رشته های مختلف دانشگاهی بسیار مناسب است.

  وی گفت: در تالیف کتاب اول سید ناصر موسوی و ولی محمدی و در کتاب دوم فرزانه دلیری مقدم همکاری کردند.

تازه ترین اخبار