•  902
   1396/02/03 کتاب « مباحث کلیدی در روش تحقیق و مقاله نویسی در معماری و شهرسازی » منتشر شد
  کتاب « مباحث کلیدی در روش تحقیق و مقاله نویسی در معماری و شهرسازی » توسط اسلام کرمی؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل منتشر شد.

  به گزارش آنا، کرمی اظهار کرد: امروزه دستیابی به معماری و شهرسازی مطلوب که با تکنولوژی و فناوری در ارتباط است در گرو خلاقیت و نوآوری است که برای نیل به آن، باید ملزومات تحقیق در آن رشته شناخته شود تا بدین معنی بتوان از طریق تحقیقات، یک نوآوری، یک خلاقیت و یا یک ذهنیت جدید ایجاد کرد.

  وی اضافه کرد: کتاب حاضر با زبانی ساده به معرفی معنا و مفهوم پژوهش در معماری و شهرسازی و ویژگی های رویکردهای پژوهشی در حوزه معماری و شهرسازی می پردازد.

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل: این کتاب در قالب 9 محور جنبه های عمده پژوهش در روش تحقیق و مقاله نویسی را معرفی می کند و هر کدام از این محورها شامل تحلیل در همان حوزه می باشد.

  وی اظهار کرد:  هدف از این نوشته شناخت و معرفی جنبه های روش تحقیق و مقاله نویسی در معماری و شهرسازی است که می تواند مورد توجه اساتید و دانشجویان قرار گیرد و توجه آنان را نسبت به جایگاه پژوهش در توسعه حوزه معماری و شهرسازی بیش از پیش جلب کند.

تازه ترین اخبار