•  842
   1396/01/28 نماینده ریاست دانشگاه در تشکلهای دانشجویی استان اردبیل: انتخابات شورای مرکزی تشکلهای سیاسی، اسلامی برگزار شود
  نماینده ریاست دانشگاه در تشکلهای دانشجویی استان اردبیل در نشست با اعضای شورای مرکزی و دبیران تشکلهای اسلامی، سیاسی دانشجویی بر برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل ها تاکید کرد.

  محمد روحی عیسی لو گفت: همه تشکلها موظفند اطلاعیه ثبت نام برای کاندیداتوری جهت انتخابات شورای مرکزی را در تابلوهای اعلانات دانشکده ها با اخذ مجوز از روابط عمومی دانشگاه نصب و به مدت یک هفته  اقدام به نام نویسی نمایند.

  وی افزود: بعد از اعلام نظر هیات نظارت بر تشکلهای دانشجویی مبنی بر صلاحیت کاندیداتوری حداکثر ظرف یک هفته با اعلام قبلی تشکلها نسبت به برگزاری انتخابات مجمع عمومی و سالانه اقدام و نتیجه را جهت تایید نهایی به همراه صندوق آراء انتخابات تحویل هیات نظارت بر تشکل ها اقدام نمایند.

  وی با اشاره به اینکه رعایت کلیه موازین و قوانین و مقررات و اساسنامه تشکلهای دانشجویی در تمامی مراحل برگزاری انتخابات الزامی است، اظهار کرد: تشویق دانشجویان با استعداد و علاقه مند و استقبال از ایشان جهت فعالیت در تشکلها در الویت قرار می گیرد.

  روحی تاکید کرد: ارایه برنامه یکساله از فعالیت های انجام یافته تشکلهای دانشجویی و پررنگ شدن آن در موضوعات سیاسی فرهنگی و اجتماعی و اجرای آن جزء وظایف ذاتی تشکلهای دانشجویی است.


  وی بیان کرد: دعوت از چهره های علمی، فرهنگی  و سیاسی در مناسبت های مختلف و پرشور نمودن انتخابات عمومی و سالانه ضروری بوده و پیش بینی برنامه فوق مورد انتظار است.

  نشست نماینده ریاست دانشگاه در تشکلهای دانشجویی استان اردبیل تصریح کرد: طبق اساسنامه تشکلهای دانشجویی هر تشکل یک روز معین را میتواند جهت برگزاری انتخابات عمومی و سالانه در هیات نظارت مشخص و اعلام نماید.

  وی افزود: اطلاعیه ثبت نام برای کاندیداتوری و انتخابات شورای مرکزی مستند و به همراه عکس جهت ارائه به هیات نظارت و بررسی به دفتر نماینده ریاست دانشگاه در تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه تحویل داده شود.

  روحی گفت: همه تشکلها موظفند عملکرد مربوط به فعالیت تشکلها را حداکثر تا پایان هر ماه به همراه مستندات در لوح فشرده تکمیل و جهت ارسال به اداره کل تشکلهای اسلامی سیاسی سازمان مرکزی به دفتر تشکلهای اسلامی، سیاسی دانشجویی واحد ارایه کنند.

تازه ترین اخبار