•  945
   1395/12/08 کتاب مهارت های عمومی مدیران توسط عضو هیات علمی واحد اردبیل منتشر شد
  کتاب مهارت عمومی مدیران تالیف شهرام میرزائی دریانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با همکاری مشترک امیر امینی و بهمن نگاهبان بنابی منتشر شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، شهرام میرزائی دریانی گفت: نظر به جایگاه بسیار حساس مدیران در سازمانها، تشکیلات دولتی و خصوصی و سطوح کلان و خرد، و بنابراین نقش آنان در تحول، توسعه و بالندگی سیستم های انسانی که بدین سان مسئولیت عمده شان بهره برداری بهینه از سرمایه های انسانی و سایر منابع تعیین کننده می باشد.

  عضو هیات عامی واحد اردبیل اظهار کرد:  مؤلفین تلاش نموده اند تا با مطالعه کتابها و مقالات مرتبط با توانائی ها و مهارتهای مدیران دایره المعارفی از مهارتهای عمومی مدیران را گردآوری و تدوین نمایند.

  وی با اشاره به اینکه در این کتاب 43 مهارت در 4 جلد تشریح شده اند، تصریح کرد:  در فصل اول مطالبی در مورد لزوم کسب و بکارگیری انواع مهارتها برای انجام بهینه وظایف و ایفای مطلوب نقش ها بحث شده اند. تشریح مهارتها از فصل دوم آغاز شده اند. برای برخی مهارتها پرسشنامه مهارت سنجی آورده شده است.

  ميرزائي درياني افزود: مطالعه مجموعه حاضر به یقین خودشناسی، خودآگاهی و خود پرورشی خوانندگان و بویژه مسئولین با عناوین گوناگون مدیر، رئیس، سرپرست و متصدی را تقویت خواهد نمود که می تواند همان بازآفرینی و توسعه فردی، گروهی و سازمانی تلقی گردد.

  وی گفت: در نهایت، بهبود و بالندگی زندگی فردی و سازمانی خوانندگان و علاقمندان استفاده کننده از این کتاب بیشتر، ملموستر و عینی تر خواهد شد.

  شهرام ميرزائي درياني متولد 1340 در شهر تبريز، فارغ التحصيل كارشناسي علوم گياهي از دانشگاه تبريز در سال 1368، كارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش توليد از دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در سال 1377 و دكتري تخصصي مديريت صنعتي از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تهران در سال 1388. ايشان عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اردبيل با درجه استادياري است. سوابق اجرايي در سازمان‌هاي توليدي نزديك به 25 سال و سوابق آموزشي، پژوهشي و مشاورهاي در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها نزديك به 17 سال است.

تازه ترین اخبار