•  1232
   1395/12/08 تالیف دو کتاب دانشگاهی توسط استادان مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
  دو کتاب «مدیریت اداری و مالی در سازمانهای ورزشی» و «اصول و مبانی بازاریابی ورزشی» توسط استادان مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل چاپ و منتشر شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، مسعود ایمان زاده گفت: کتاب مدیریت اداری و مالی در سازمانهای ورزشی که مروری بر نحوه انجام امور اداری و مالی نظیر بودجه ریزی، استخدام و آیین نامه های اداری بعنوان یکی از بخشهای کلیدی مدیریت در بخش ورزش و تربیت بدنی می پردازد، بعنوان منبع درسی اصلی تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی مورد نیاز و استفاده می باشد.

  عضو هیات علمی واحد اردبیل افزود: کتاب اصول و مبانی بازاریابی ورزشی نیز به مبانی اساسی بازاریابی در سازمانهای ورزشی پرداخته و تلاش دارد نحوه بکارگیری اختصاصی اصول و فرآیندهای بازاریابی محصولات و خدمات ورزشی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی و مدیران سازمانها و باشگاههای ورزشی تبیین نماید.

  کتاب مدیریت اداری و مالی در سازمانهای ورزشی توسط مسعود ایمانزاده؛ استادیار گروه مدیریت ورزشی و مدیر امور ورزش دانشگاه و محمد پورپناهی؛ مدرس دروس مدیریت ورزشی واحد به رشته تحریر درآمده است.

  کتاب اصول و مبانی بازاریابی ورزشی نیز توسط مسعود ایمان زاده، مریم ملایی، مريم قهري و محمد پورپناهی اساتید گروه مدیریت ورزشی واحد تالیف شده است.

  پیش از این تعداد پنج جلد کتاب در زمینه دروس مدیریت ورزشی از این عضو هیات علمی واحد اردبیل به چاپ رسیده است.

تازه ترین اخبار