•  986
   1395/12/04 معاون پژوهشی و فن آوری واحد اردبیل : دانشجویان دکترای پژوهش محور نقش کلیدی در توسعه دارند
  معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: توجه به مسایل آموزشی و به ویژه پژوهشی دانشجویان دکترای پژوهش محور باعث توسعه دانشگاه و کشور می شود.

  به گزارش خبرنگار آنا، محمد ضعیفی زاده افزود: جلساتی با حضور همکاران پژوهشی و نیز دانشجویان دکترای پژوهش محور در جهت هدایت بهتر انجام شده و اطلاع رسانی بروز شده است.

  وی اظهار کرد: اداره امو پژوهشی در این مورد اقدام به تشکیل پرونده های جداگانه کرده و پاسخگوی دانشجویان این دوره است.

  معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: دانشجویان این دوره ها نباید کمتر درگیر مسایل اداری و آموزشی شده و به مسایل پژوهشی سوق یابند.

  ضعیفی زاده بیان کرد: اولین گامهای توسعه در تمام کشورها تبدیل علم به ثروت است که در دوره های دکترای پژوهش محور این موضوع در قراردادهای خارج از دانشگاهها محقق میشود.

  وی اضافه کرد:  در واحد اردبیل تعداد 20 نفر دکترای پژوهش محور در حال تحصیل هستند  و دانشجویان این مقطع دارای یک ترم تحصیلی آموزشی و ما بقی در مسیر پژوهش محوری قرار میگیرند.

  وی افزود: طول این دوره تا چهار و نیم سال است و در واحد اردبیل از سال گذشته پذیرفته شده اند.

تازه ترین اخبار