•  843
   1395/10/19 کتاب ‹‹از جهاد تا خشونت›› توسط مدرس واحد اردبیل انتشار یافت
  کتاب ‹‹ از جهاد تا خشونت ›› تالیف مهدی بخشی از مدرسان حق التدریس واحد اردبیل چاپ و منتشر شد .

  مهدی بخشی هدف از نگارش این کتاب را بررسی جهاد از صدر اسلام تا به عصر حاضر عنوان کرد.

   وی افزود: «واژه جهاد مورد تحریف گروه های تندرویی بوده که بنا به خواسته یا منافع خود به خشونت های خود عنوان جهاد گذاشته و علیه کشورهای غربی و گاه علیه دولت های خودی اعمال نموده اند››.

  بخشی تصریح کرد: «بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون، واژه جهاد بیش از پیش در رسانه ها و محافل علمی غربی به کار گرفته شد، به طوری که بعضی مواقع ایدئولوژی القاعده را جهادیسم نامیده اند››.

  وی اظهار کرد: « بر همین اساس هدف از این پژوهش بررسی مراحل گسترش ایده جهاد از قرون نخستین اسلام تا عصر حاضر است، به طوری که از اندیشه های ابن تیمیه شروع کرده و به عصر حاضر و نحوه برداشت گروههای تندرو اسلامی اهل سنت از مفهوم جهاد پرداخته شده است››.

  وی اضافه کرد« در این پژوهش نشان داده می شود که هدف چنین گروههایی مشروعیت سازی برای خشونتی است که علیه غرب و بعضاً دولت های خود بکار می گیرند و این توجیح هیچ پایه و اساسی در دین مبین اسلام ندارد››.

  نگارنده کتاب  ‹‹از جهاد تا خشونت ›› با ابراز امیدواری به اینکه این اثر بتواند قسمتی از تحریف ایجاد شده در معنا و مفهوم جهاد را که از فروع دین مبین اسلام است روشن نماید؛ از همه خوانندگان خواست با نظرات سازنده خود وی را در جهت بهبود محتوی کتاب یاری رسانند.

  کتاب  ‹‹ از جهاد تا خشونت ›› سومین کتاب مهدی بخشی مدرس دروس معارف واحد اردبیل است.

تازه ترین اخبار