•  1184
   1395/10/15 معاون جدید علوم پزشکی واحد اردبیل معرفی شد
  جلسه معارفه و تکریم معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار و توکل موسی زاده جایگزین رضا کاظمی در این حوزه شد.

  علی شامل در این جلسه اظهار داشت: «در دو سال اخیر بحث انسجام بخشی و ارتقای کیفیت معاونت علوم پزشکی به نحو مطلوب انجام شد و یکدلی و صمیمیت بین کارکنان و اعضای هیات علمی افزایش یافت››.

  رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل افزود: ‹‹در این حوزه، جا برای کار کردن زیاد است و یکی از دغدغه های اصلی، جذب رشته های جدید مرتبط پزشکی است و در اصل عامل پایداری این معاونت است››.

  وی حضور دایمی مدیران در محل کار را نیمی از موفقیت دانست و تصریح کرد: « مدیر با حضور و نظارت دایمی و ارایه برنامه 50 درصد مسایل مربوطه را حل می کند و 50 درصد مباحث به قدرت مدیریت و دیگر مسایل مربوط می شود››.

  شامل با تاکید بر مدیریت و کنترل هزینه ها، تلاش برای رقابت با دانشگاه های بزرگ علوم پزشکی را از وظایف معاونت جدید معرفی کرد.

تازه ترین اخبار