•  918
   1395/10/14 معاون عمرانی واحد اردبیل رییس سازمان نظام مهندسی استان شد
  در انتخابات هیأت رییسه سال دوم دوره هفتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل میرمحمد سیدهاشمی؛ معاون عمرانی واحد اردبیل به عنوان رئیس جدید سازمان انتخاب شد.

  به گزارش آنا، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، به برخی از برنامه ها، مشکلات سازمانی و راهکارهای ممکن جهت برون رفت از این مشکلات اشاره کرد.

  میرمحمدسیدهاشمی، گفت: با وجود نگرش صنفی، حرفه ای و صمیمی در بین اعضا و سازمان، تمامی مشکلات سازمانی به راحتی قابل اصلاح بوده و امیدواریم با این نگرش در آینده نزدیک شاهد تحولات خاصی در نظام مهندسی باشیم.

  سیدهاشمی همچنین ساماندهی نحوه فعالیت دفاتر حقیقی و حقوقی سازمان را از برنامه های مهم هیأت مدیره عنوان و بر مرتفع شدن آن تا پایان سال تاکید کرد.

  در این جلسه توحید شفیعی، به عنوان نایب رئیس اول، ساسان میرزارحیمی به عنوان نایب رئیس دوم و شاپور پیل پایه به عنوان دبیر هیأت مدیره سازمان انتخاب شدند.

تازه ترین اخبار