•  784
   1395/10/08 برگزاري دومين جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدهای استان اردبیل
  دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل در واحد مشکین شهر برگزار شد.

  مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل بیان کرد: در حال حاضر ارتباطات رسانه ای محور توسعه هر سازمان می باشد و هر سازمانی به این باور برسد، قطعا موفق خواهد بود و مسئولین روابط عمومی واحدهای استان باید به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.

  غلامحسین غاربی افزود: با عنایت به رویکرد مثبت دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تقویت و حفظ جایگاه حرفه ای روابط عمومی، مسئولین روابط عمومی های استان نیز از این فرصت استفاده کرده و در جهت توسعه هر چه بیشتر دانشگاه کمک کنند.

  وی تعامل با رسانه ها را از اولویت های روابط عمومی دانست و افزود: توانمندی ها، امکانات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و ... باید به نحو مطلوب به اطلاع عموم برسد که این امر در سایه برقراری ارتباط صمیمی با رسانه قابل تحقق است.

  غاربی اظهار کرد: افکارسنجی و آسیب شناسی واحدهای دانشگاهی یکی از موارد مورد تاکید اداره کل روابط عمومی استان است و از مسئولین روابط عمومی ها هم انتظار می رود با رصد معضلات و نارسایی ها و انعکاس آن به هیات رییسه دانشگاه در جهت بهبود امور قدم بردارند.

  وی از دیگر رویکردهای مهم روابط عمومی استان، تلاش برای جذب دانشجو را عنوان کرد و گفت: خوشبختانه عملکرد اطلاع رسانی و تبلیغاتی نیمسال اول با موفقیت همراه بود و امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

  وی از حمایت های ریاست عالیه دانشگاه؛ دکتر میرزاده، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر منوری و دبیر هیات امنای استان، دکتر شامل در جهت تقویت جایگاه روابط عمومی ها تقدیر و تشکر کرد.

  در این جلسه سه موضوع ‹‹ارزیابی و آسیب شناسی››، ‹‹ارایه راهکارها و برنامه ها›› و ‹‹بیان  و حل مشکلات›› مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 11 بند از موضوعات مطروحه مورد تصویب قرار گرفت.

تازه ترین اخبار