•  720
   1395/09/21 کتاب "نقش خیال" توسط عضو هیات علمی واحد اردبیل ترجمه و منتشر شد
  کتاب "نقش خیال" از محمدبن علی ابن عربی با ترجمه‌ی محمد فرهمند؛ عضو هیات علمی واحد اردبیل در 272 صفحه و توسط انتشارات جامی به چاپ رسید.

  مترجم کتاب نقش خیال در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: این کتاب ترجمۀ کتاب «الخیال، عالم البرزخ و المثال» است که مجموعۀ آرا و اندیشه‌های ابن عربی در حوزه خیال، عالم مثال و برزخ است که به وسیله «محمود محمود الغراب» گردآوری شده است.
  محمد فرهمند اظهار کرد: از منظر ابن عربی «علم الخیال» یکی از انواع علوم معرفتی است، درک ظرایف و دقایق این علم یکی از کلیدهای فهم اندیشه‌های والای عرفانی ابن عربی است.
  وی افزود:  او خیال را حاکم جمیع مراتب وجودی دانسته، گستره آن را آن قدر وسیع و پهناور می‌داند که وجود محالات نیز در آن می‌تواند ظاهر گردد.
  فرهمند اضافه کرد:  بر اساس باور او خداوند هیچ موجودی خلق نکرده است که منزلتش عظیم‌تر و حکمتش فراتر از خیال باشد.
   وی افزود: حکم خیال در جمیع موجودات و معدومات اعم از محال و غیرمحال سریان دارد. از منظر ایشان به واسطه خیال است که قدرت و اقتدار الهی ظاهر می‌گردد و آن بزرگ‌ترین شعایر خداوند بر اثبات خود است.
  وی بیان کرد:  ابن عربی سلطه و قوت اسم «القوی» پروردگار را در خلق قوه متخیله و عالم خیال می‌داند و آن را نزدیک‌ترین چیز دالّ بر وجود حق‌تعالی معرفی می‌کند که می‌تواند صورت‌های دوگانه و متضاد را در خود جمع کند.
  برخی از عناوین فهرست کتاب بدین ترتیب است: تعریف برزخ، حقایق، حقیقت کونیه، معلومات، خلق خیال، اثر خیال در علم، ادراک خیال با چشم حس و چشم خیال، تأثیر خیال در حس، اثر حب در خیال، خیال متصل و منفصل و ... .

تازه ترین اخبار