•  665
   1395/09/15 بیستمین جلسه شورای پژوهش و فن آوری و اعضای کمیته ساهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل برگزار شد
  بیستمین جلسه شورای پژوهش و فن آوری و اعضای کمیته ساهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی تشکیل شد.

  در این جلسه رییس شورای پژوهش و فناوری استان گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری،  واحدها اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک محور اصلی و کانونی در کارهای خود قرار دهند.

   محمد ضعیفی زاده با بیان این که دانشگاه آزاد اسلامی نمودی از عرصه اقتصاد مقاومتی است اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید علاوه بر طرح های برون دانشگاهی از طریق خدمات ساها و شبکه آزمایشگاهی می تواند در منطقه اثرگذار باشد.

  وی افزود: به منظور  بهبود در ارائه خدمات آزمایشگاهی ساها، واحدهای دانشگاهی نسبت به اخذ استاندارد برای آزمایشگاههاي خود تلاش نمایند.

   وی گفت: واحدها جهت اخذ صلاحیت علمی از سازمان مرکزی بمنظور انجام طرح های برون دانشگاهی اقدامات لازم را انجام دهند و در راستای جذب هر چه بیشتر طرح های برون دانشگاهی از سازمانها و نهادهای دولتی و افزایش سهم مشارکت دانشگاه آزاداسلامی واحدها و مراکز استان اردبیل در اجرا ی طرح های برون دانشگاهی، مقرر است جهت جلب حمایت نماینگان استان در این خصوص، جلسه ای باحضور مجمع نمایندگان استان ،روسا و معاونین پژوهشی واحد ها تشکیل شود.

  رییس شورای پژوهش و فناری استان تاکید کرد: کلیه واحدها در جهت ایجاد ایمیل دانشگاهی برای  اعضای هیات علمی اقدامات لازم را انجام دهند و کلیه اعضای هیات علمی  واحدها موظف هستند که برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی از ایمیل دانشگاهی استفاده نمایند.

  در این جلسه دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد ساهای استان ، روسای ادارات پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاهی مستقر در استان را نسبت به فعالیت بیشتری در حوزه ارئه خدمات فعالیتهای طرح ساها (سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد) و نیز تلاش بیشتر در خصوص بخشنامه موضوع ثبت اختراع و پژوهانه دعوت کرد.

  علی راهنمایی نسبت به پیگیری امورات حوزه ی فعالیتی خود و  بر ارسال به موقع جوابیه نامه های ارسالی از هیات امنای استانی و سازمان مرکزی و انجام تمهیدات لازم در جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری تاکید کرد.

  وی گفت: با توجه برگزاری نمایشگاه فن بازار که بصورت استانی و کشوری برگزار می شود و بخشنامه مربوطه به واحدها ارسال شده ،واحدها در جهت شرکت در این نمایشگاه تلاش و اقدامات لازم را انجام دهند.

   

    تصویب و موافقت با برگزاری دو عنوان کنفرانس منطقه ای توسط واحد گرمی، موافقت با تاسیس مرکز تحقیقات آب برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، بررسی یک عنوان طرح پژوهشی و تشویقی و دو عنوان مقاله مستخرج از طرح پژوهشی از مصوبات بیستمین جلسه شورای پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل بود.


تازه ترین اخبار