•  738
     1395/09/11 برگزاری جشنواره ورزشی دانشجویان خواهر واحد اردبیل
    جشنواره ورزشی دانشجویان خواهر واحد اردبیل در رشته های دارت، طناب زنی، طناب کشی و آمادگی جسمانی برگزار شد.

    در این جشنواره در رشته طناب زنی زهرا جهانگیری اول، سمانه هژبری دوم و فایزه رستمی سوم شدند.

    همچنین در رشته دارت زهرا جهانگیری اول، مریم ولیزاده دوم و مژگان عبادیان سوم شده و در آمادگی جسمانی هاجر زیرک مقام اول، مریم ولیزاده مقام دوم و معصومه اعترافی مقام  سوم را به خود اختصاص دادند.


تازه ترین اخبار