•  1073
   1395/09/06 کارگاه های آموزشی ایده های نو و محصولات دانش بنیان در واحد اردبیل برگزار شد
  کارگاه های آموزشی ایده های نو و محصولات دانش بنیان به مدت 24 ساعت در واحد اردبیل برگزار شد.

  در این کارگاه ها، BP طرح های هوشمند سازی دانشگاه، هوشمند سازی منازل، شهر هوشمند، نرم افزار سیستم مالیاتی الکترونیکی (سما) و دستگاه برش مستقیم الکترونیکی و مکانیکی خاک ارایه شد.

  مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی واحد اردبیل گفت: چشم انداز ایران 1404 شرکت ها و موسسات دانش بنیان، فهرست کالاهای دانش بنیان کشور، قانون پنجم توسعه و قوانین حمایت از شرکت های دانش بنیان، طرح ایده های نو، تجاری سازی و برندسازی بررسی و تبیین شد.

  کیوان امیرپور افزود: اعضای هیات علمی در این کارگاه به تحلیل و باز تعریف نقش اصلی دانشگاه در ایده های نو و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان پرداختند.

  وی اظهار داشت: این کارگاه ها که در راستای شعار سال؛ اقتصاد مقاومتی – اقدام و عمل برگزار شد به موازات نقش پر رنگ دانشگاه های آزاد اسلامی در توسعه کارآفرینی و توسعه شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری برگزار شد.

  وی افزود: در این کارگاه بیش از 30 عنوان فیلم و پاورپوینت در رابطه با ایده های نو، دانشگاه های برتر در تکنولوژی، محصولات دانش بنیان، نحوه تاسیس و توسعه شرکت های دانش بنیان، برنامه های استراتژیک توسعه، و چشم انداز مطرح و اساتید در پایان به طرح موضوع – تهیه BP و تاسیس شرکت دانش بنیان اقدام کردند.

  امیرپور گفت: مدرس کارگاه، محمد اثنی عشری از کارکنان و مدرسان  واحد اردبیل بود.

تازه ترین اخبار