•  664
   1395/09/03 جلسه تخصصی ایمنی، حفاظت و استانداردسازی فضاهای دانشگاه در واحد اردبیل برگزار شد
  معاون عمرانی واحد اردبیل از برگزاری جلسه تخصصی ایمنی، حفاظت و استانداردسازی فضاهای دانشگاه در واحد اردبیل خبر داد.

  میر محمد سید هاشمی گفت: نظر به اهمیت ایمنی، حفاظت و استانداردسازی فضاهای دانشگاهی وانطباق آن با استانداردهای ایمنی، جلسه ای با حضور رئيس دبیرخانه هیأت امنای استان، مدیر کل امور اداری و مدیران ساختمانها و مسئولین مربوطه در سالن جلسه ساختمان هیأت امنای استان برگزار شد.

   وی افزود: ضمن ارایه و طرح مسائل مربوط، راهکارهای ارزیابی ایمنی و رفع موارد مطرح شده نیز با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

  میرهاشمی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد کلیه نواقص مربوط به حفاظت و ایمنی ساختمانها در اسرع وقت مرتفع گردد.

  وی اضافه کرد:  همچنین مصوب شد با توجه به اهمیت بحث ایمنی، جلسات مربوط به ایمنی به صورت دوره ای برگزار شود.

تازه ترین اخبار