•  672
   1400/08/18 برگزاری مراسم تجلیل از کارکنان بازنشسته و تقدیر از فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
  مراسم تجلیل از کارکنان بازنشسته و تقدیر از فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل که در دانشگاههای کشور پذیرفته شده بودند برگزار شد.

   

   

   

   

   

   

   

   

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، مراسم تجلیل از کارکنان بازنشسته و تقدیر از فرزندان کارکنان پذیرفته شده در دانشگاههای کشور با حضور رئیس و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد.

  در این مراسم از زحمات چندین ساله هشت نفر بازنشسته شش ماهه نخست سال 1400 و همچنین از تلاش 14 نفر از فرزندان کارکنانی که در سال جاری از دانشگاههای کشور پذیرفته شده اند تقدیر شده وهدایایی به رسم یابود تقدیم آنها شد.

   

   

   

   

    
تازه ترین اخبار

fapjunk.com