•  530
     1400/07/24 اولین وبینار مجازی نشریه نویسی واحد اردبیل برگزار شد
    مسئول کانون ایثار دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحداردبیل از برگزاری اولین وبینار مجازی نشریه نویسی خبر داد.

     به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، حامد سید محسنی گفت: اولین وبینار مجازی نشریه نویسی به  همت کانون ایثاردانشجویان دانشگاه و با شرکت 54 نفر از ‌سردبیران و مسئولان نشریات دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اردبیل، تبریز،علوم تحقیقات، تهران مرکز‌، قم، شیراز، مشهد، خلخال، مشگین شهرو سما واحداردبیل به صورت مجازی برگزار شد.

    وی با بیان اینکه به تمام شرکت ‌کنندگان گواهی طلایی ارائه خواهد شد افزود: در این وبینار  بهنام شوقی، مسئول نشریات دانشگاه آزاداسلامی واحداردبیل، به مراحل اخذ و تشکیل نشریات دانشجویی توسط اشاره و همچنین توضیحاتی نیز در خصوص حقوق نشریات و حیطه فعالیت نشریات دانشگاهی ارائه کرد. 

تازه ترین اخبار

fapjunk.com