•  337
   1400/02/01 با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی اتفاق افتاد؛ اجرایی شدن اختراع 18 میلیاردی مخترعین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
  با امضای قراردادی قسمتی از اختراع دکتر محمد ضعیفی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، و همکاران با عنوان “سنتز نانوالورپین مکمل غذایی و ترمیم زخم” به بخش خصوصی واگذار شد.

  به گزارش روابط عمومی واحد، اردبیل دکتر ضعیفی زاده در خصوص این قرارداد گفت: این اختراع دارای پتانسیل ثبت جهانی و ظرفیت تولید در داخل و خارج از کشور را دارد. با این قرارداد سرمایه اولیه 4.5 میلیارد ریال توافق شده تامین و امکان ثبت، تولید مکملهای دارویی و غذایی با هدف گذاری بازارهای بین الملل فراهم گردید.

   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ادامه داد: اختراع فوق حاصل ده سال پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها و پژوهشگاه ژنتیک بوده است که با تلاش دکتر ستار طهماسبی انفرادی از پژوهشگاه ژنتیک، مریم اسمعیل زاده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، علی شربتی اواشانق از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،  مهندس بابک احدزاده و بنده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به ثمر رسیده است.

  وی با بیان اینکه این اختراع با موضوع درمان از طریق مسیرهای ژنتیکی و نیز ترمیم زخم های عمقی از طریق تاثیر سیگنالین کنیازها و فاکتورهای رشد ضرورت تجاری سازی آن وجود دارد ادامه داد: ارزش افزوده این محصول دانش بنیان با توجه به نیازهای جامعه از یک طرف و امکان صادرات آن از طرف دیگر پتانسیل بالایی داشته و وجود مواد اولیه طبیعی و ظرفیت تکنولوژی منطقه ای امکان تولید را فراهم کرده است.

  دکتر آقاحسینی و مهندس موسوی سرمایه گذاران این پروژه ضمن اعلام حمایت از سایر شرکتهای دانش بنیان در خصوص انگیزه این سرمایه گذاری گفتند: انگیزه حمایت از محصولات دانش بنیان و دورنمای اقتصادی و درآمدی محصولات متنوع این اختراع و امکان ثبت جهانی و حتی پتانسیل تولید آن در کشورهای اروپایی ما را برآن داشت که با خرید جزئی ناچیز این اختراع ارزشمند نیازهای مالی تجاری سازی آن را فراهم کنیم پیش بینی می شود تولید نهایی آن فاینانس خارجی و حمایت های دانش بنیان خواهد بود.

  دکتر اسحاق رسولی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل، نیز با اشاره به فعالیت های مرکز رشد و ظرفیت های موجود در زمینه های مختلف، حرکت دانشگاه را در  این زمینه پیشتاز مطرح کرد و گفت: اختراعات ثبت شده در واحد اردبیل و پتانسیلهای دانش بنیان مرکز رشد جزء لاینفک دانشگاه آزاد اسلامی است و حمایت از ایده های مختلف با قابلیت تجاری سازی و دانش بنیان در اولویت کاری ما قرار دارد.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com