•  132
     1400/02/01 دیدار نماینده شرکت نقل و انتقال دانشجوی ترکیه با دکتر رسولی؛ تسریع پذیرش دانشجوی غیرایرانی در واحد اردبیل
    در راستای تسریع پذیرش دانشجوی غیر ایرانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با نماینده شرکت نقل و انتقال دانشجوی ترکیه دیدار کرد.

    به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، به منظور بررسی و آشنایی با پتانسیلهای دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، خلیل ابراهیم، نماینده شرکت نقل و انتقال دانشجوی ترکیه، در دفتر ریاست این دانشگاه حضور یافته و با دکتر اسحاق رسولی و معاونین واحد اردبیل به تبادل نظر پرداخت.
    وی در این خصوص گفت:
     با توجه به ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و پی گیری های مسئولین این دانشگاه ، مصمم هستیم امسال دانشجویانی را از ترکیه به این دانشگاه اعزام کنیم.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com