•  343
   1399/11/27 دو خبر از موفقیت دانشجویان پزشکی در آزمون دستیاری و المپیاد علمی
  یک دانشجو به فینال مرحله گروهی دوازدهمین دوره المپیاد علمی راه یافت و سه دانشجوی رشته پزشکی واحد اردبیل در بین 1% برتر آزمون دستیاری قرار گرفتند.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، امین بخشی زاده - دانشجوی رشته پزشکی- به فینال مرحله گروهی دوازدهمین دوره المپیاد علمی راه یافت. همچنین بنا بر اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سه دانشجوی دیگر رشته پزشکی واحد اردبیل به نامهای آرزو سرهنگی جزو 1 درصد برتر دوم و محسن خلیل زاده و علی عبادپور جزو 1 درصد برتر سوم در آزمون دستیاری قرار گرفتند.

  روابط عمومی واحد اردبیل کسب این موفقیت را به دانشجویان ارجمند و گروه پزشکی واحد اردبیل تبریک می گوید.

   

   

   
تازه ترین اخبار

fapjunk.com