•  364
     1399/11/19 به همت دانشجوی مقطع دکتری واحد اردبیل؛ کتابهای "شرح تفصیلی بر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان"و "راهنمای آموزشی و تصویری بازرسی دوره ای تاسیسات برقی" منتشر شد
    کتابهای شرح تفصیلی بر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان "و "راهنمای آموزشی و تصویری بازرسی دوره ای تاسیسات برقی "به تالیف دکتر امین گشتی و دکتر ایمان سریری، دانشجویان دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد واحد اردبیل و واحد مشهد، منتشر شد.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل،  دکتر امین گشتی درباره محتوای این کتابها اظهار کرد: کتاب راهنمای آموزشی و تصویری بازرسی دوره ای تاسیسات برقی شرح کاملا عملی و تصویری بازدیدها و تست های دوره ای در تاسیسات برقی بوده و مختص مهندسین برق است.  کتاب شرح تفصیلی بر مبحث ۲۲ نیز کلیه مطلب مرتبط با امر نگهداری ساختمان را شامل شده و قابل استفاده مهندسین رشته های معماری ، عمران ، مکانیک و برق خواهد بود.

    کتاب "شرح تفصیلی بر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان " به شمارگان ۱۲۰۰نسخه و با قیمت ۶۶۰۰۰ تومان و کتاب "راهنمای آموزشی و تصویری بازرسی دوره ای تاسیسات برقی" به شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۵۵۰۰۰ تومان و توسط انتشارات نوآور به چاپ رسیده است .

     


تازه ترین اخبار

fapjunk.com