•  341
   1399/11/15 معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل: به دنبال تربیت فارغ التحصیل انقلابی با سواد هستیم
  محمد تقی معصومی اولویت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را تربیت فارغ التحصیل انقلابی باسواد عنوان کرد.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل؛ دکتر محمد تقی معصومی در نشست هماهنگی معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی این استان گفت: سیاست های جدید دانشگاه بر اساس فرمان حضرت آقا خواهد بود که می فرمایند "فضای دانشگاه باید به صورت انقلابی حفظ شود و با توجه به شرایط و مقتضیات زمان از روش های نوین برای انقلابی ماندن دانشگاه استفاده شود".

  وی افزود: در این دیدگاه دانشجو به هنگام فارغ التحصیلی یک فرد انقلابی باسواد خواهد بود.

  معصومی  هدف غایی انقلاب را تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: معاونت فرهنگی دانشجویی به دنبال این است که دانشگاه آزاد اسلامی به یک قطب فرهنگی تبدیل شود و برنامه ها و تصمیمات هر واحد در فضای فرهنگی شهر تاثیر بگذارد لذا صرف حضور در جلسات فرهنگی هیچ تاثیری ندارد.

  معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل سیاست های جدید معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه را تشریح کرد و گفت: مدیریت فرهنگی با مدیریت فرهنگ متفاوت است. مدیریت فرهنگی همزمان با دانشگاه در بسیاری از ارگان های کوچک و بزرگ انجام می‌شود. اما مدیریت فرهنگ یا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است یا بسیار کم در مورد آن صحبت شده است. لذا اولویت ما این است که در این حوزه ورود کنیم و تمامی عوامل موثر در فرهنگ را شناسایی و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم.

  وی ادامه داد: روابط اداری در فعالیت فرهنگی جوابگو نیست و عوامل فرهنگی دانشگاه باید به صورت ایمانی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. یعنی کرامت انسان در تمامی تعاملات مورد توجه قرار گیرد. در این صورت است که وجهه معاونت فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.

  معصومی خواستار ارتباط تنگاتنگ معاونت فرهنگی دانشگاه با نهاد نمایندگی رهبری شد و گفت:  معاون فرهنگی به دنبال اجرای برنامه نیست بلکه هدایت و حمایت کننده فعالیت های فرهنگی است و معتقد است اگر به اساتید ، اعضای هیئت علمی و کارکنان اجازه انجام فعالیت فرهنگی داده شود استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی دانشگاه صورت خواهد گرفت.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com