•  224
   1399/06/05 رئیس صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل پاسخ می دهد؛ آیا پرداخت شهریه پس از فارغ التحصیلی واقعیت دارد ؟
  پرداخت قسمتی از شهریه پس از فارغ التحصیلی شدنی است!

  رئیس صندوق رفاه دانشجویی در گفتگو با روابط عمومی واحد اردبیل گفت: موعد بازپرداخت یک نوع از انواع وامهایی که در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل برای دانشجویان در نظر گرفته شده است پس از فارغ التحصیلی است.

  فاضل زاده ادامه داد: در این وام که به "وام وزارت علوم" معروف است، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی تنها با معرفی یک ضامن معتبر، تسهیلات متفاوتی را دریافت می کنند که در جدول زیر قابل مشاهده است.


   

  تسهیلان اعطایی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

  عنوان وام

  مقاطع تحصیلی

  مبلغ تسهیلات

  کارمزد

  تعداد اقساط

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  کاردانی

  750هزار تومان

  4درصد

  حداکثر 48 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  کارشناسی

  750هزار تومان

  4درصد

  حداکثر 48 ماهه وبعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  کارشناسی ارشد

  یک میلیون و پانصد تومان

  4درصد

  حداکثر 60 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  دکتری حرفه ای

  یک میلیون و پانصد تومان

  4درصد

  حداکثر 60 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  دکتری تخصصی

  سه میلیون و 500 هزار تومان

  4درصد

  حداکثر 60 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

   

   

   

   

  وی تصریح کرد: دانشجویان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در هر ترم یک بار ( و حداکثر در مقاطع کاردانی 4 مرتبه، کارشناسی 8 مرتبه، کارشناسی ارشد 4 مرتبه، دکتری حرفه ای 8 مرتبه و دکتری تخصصی 7 مرتبه ) می توانند از تسهیلات فوق ،که حدود 30 الی 50 درصد شهریه ایشان را شامل می شود، بهره مند شده و پس از فارغ التحصیلی نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمایند.

  محمود فاضل زاده تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویی واحد اردبیل با رائه وامهای مختلف و با شرایط آسان در خدمت دانشجویان عزیز می باشد و در صورتی که آنها برنامه ریزی خوبی داشته باشند و نسبت به استفاده از وامهای ارائه شده اقدام کنند در خصوص تامین شهریه خود دغدغه ای نخواهند داشت.

  توجه: جهت مطالعه انواع وامهای تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک کنید.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com