•  305
   1399/06/01 معرفی انواع وامهای دانشجویی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
  محمود فاضل زاده رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی، انواع وامهای دانشجویی ارائه شده در این دانشگاه را معرفی کرده و در خصوص نحوه دریافت آنها توضیحات زیر را ارائه داد:

  انواع وام های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

  وام ها از نظر مدت زمانی به سه دسته کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که بازپرداخت قرض الحسنه کوتاه مدت حداکثر 6 ماه ، قرض الحسنه میان مدت حداکثر 12 ما ه و قرض الحسنه بلند مدت 60 ماه می باشد. وام های کوتاه مدت و بلند مدت می بایست در همان زمان تحصیل دانشجویان تسویه شوند.

   


  • وام های کوتاه مدت

  این تسهیلات به صورت کوتاه مدت و 3 تا 6 ماهه می باشند و باید در مدت زمان تحصیل دانشجویان تسویه شوند.

  • وام های میان مدت

  وام های میان مدت برای دانشجویانی در نظر گرفته شده اند که برای بازپرداخت آن ها ، نیاز به زمان بیشتری دارند. این تسهیلات از طریق شعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها و مطابق با قوانین و مقررات ، ارائه و در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گردند.

  • وام های بلند مدت

  این وام ها از طریق منابع داخلی و همچنین منابع وزارت علوم تامین می شوند و در اختیار دانشجویانی قرار می گیرند که توانایی پرداخت اقساط خود را در دوره تحصیل ندارند. این دانشجویان می توانند پس از فراغت از تحصیل ، نسبت به بازپرداخت وام بلند مدت خود اقدام نمایند.

  علاوه بر تسهیلات مالی فوق ، وام های دیگری نیز در مدت تحصیل دانشجویان به آنان تعلق می گیرند. این کمک هزینه های قرض الحسنه تحت عناوین اجاره ، ازدواج ، تحصیلی و وام ضروری پرداخت می گردند. در ادامه به معرفی هر یک از موارد مذکور می پردازیم.

  کمک هزینه ازدواج:

  وام ازدواج تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی ازدواج کرده باشند. این وام یک بار در طول تحصیل و برای ازدواج اول پرداخت می شود که دانشجویان یک سال پس از تاریخ عقدنامه ، فرصت استفاده از این وام را دارند.

  کمک هزینه اجاره:

  تنها دانشجویان غیر بومی و با بازپرداخت 12 ماه می توانند این وام را صرفا جهت پرداخت هزینه های مسکن خود ، یک بار در سال دریافت نمایند.

  کمک هزینه تحصیلی:

  این وام به موجب تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجویان و تنها یک بار در طول زمان تحصیل به آنان تعلق می گیرد.

  وام ضروری:

  وام ضروی صرفا جهت هزینه داروهای بیماری های خاص ، عمل جراحی ، بستری در بیمارستان و زایمان پرداخت می شود.

   
   

  انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی

  مقدار هر یک از وام های دانشجویی و مدت زمان بازپرداخت آن ها با هم متفاوت است و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی می توانند در صورت داشتن شرایط لازم ، از آن ها بهرمند شوند. در این بخش ، هر یک از وام های پرداختی به دانشجویان در مقاطع مختلف و همچنین مدت زمان تسویه آن ها را به صورت جداولی ارائه کرده ایم.

   

  تحصیلات اعطایی از منابع صندوق و رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد

  عنوان وام

  مبلغ تسهیلات

  کارمزد

  تعداد اقساط

  مسکن

  مجرد: 500 هزار تومان متاهل: 700 هزار تومان

  2.5 درصد

  یک ساله (12 ماهه)

  قرض الحسنه ازدواج

  یک میلیون و 500 هزار تومان

  2.5 درصد

  20 قسط حین تحصیل

  ضروری

  یک میلیون و 200 هزار تومان

  2.5 درصد

  20 قسط حین تحصیل

  تامین شهریه - میان مدت

  60-70 درصد کل شهریه

  2.5 درصد

  حداکثر 12 قسط حین تحصیل

  تامین شهریه-بلند مدت

  60-70 درصد کل شهریه

  2.5 درصد

  حداکثر 20 ماهه حین تحصیل

  دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر پرداخت تسهیلات دانشجویی از طریق صندوق خود ، از دیگر منابع بیرونی نیز جهت اعطای وام کمک می گیرد. شایان ذکر است کارمزد وام های پرداختی این منابع بیشتر از وام های صندوق خود دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. شما می توانید انواع تسهیلات به همراه مبلغ و کارمزد آن ها را در جداول زیر مشاهده کنید.

   

  تسهیلان اعطایی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

  عنوان وام

  مقاطع تحصیلی

  مبلغ تسهیلات

  کارمزد

  تعداد اقساط

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  کاردانی

  750 هزار تومان

  4 درصد

  حداکثر 48 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  کارشناسی

  750 هزار تومان

  4 درصد

  حداکثر 48 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  کارشناسی ارشد

  یک میلیون و پانصد تومان

  4 درصد

  حداکثر 60 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  دکتری حرفه ای

  یک میلیون و پانصد تومان

  4 درصد

  حداکثر 60 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

  بلند مدت شهریه

  (پرداخت پس از فارغ التحصیلی )

  دکتری تخصصی

  سه میلیون و 500 هزار تومان

  4 درصد

  حداکثر 60 ماهه و بعد از فراغت از تحصیل

   

   

  تسهیلات اعطایی از منابع محل بانک ملی ایران

  مقاطع تحصیلی

  مبلغ تسهیلات

  کارمزد

  تعداد اقساط

  کارشناسی

  10.000.000

  10 درصد

  حداکثر 60 ماه

  کارشناسی ارشد

  20.000.000

  10 درصد

  حداکثر 60 ماه

  دکتری

  40.000.000

  10 درصد

  حداکثر 60 ماه

   

  تسهیلات اعطایی از منابع محل بانک قرض الحسنه مهر ایران

  مقاطع تحصیلی

  مبلغ تسهیلات

  کارمزد

  تعداد اقساط

  کارشناسی

  7.500.000 تومان

  4درصد

  24 ماه

  کارشناسی ارشد

  10 میلیون تومان

  4 درصد

  24 ماه

  دکتری

  20 میلیون تومان

  4درصد

  24 ماه

   

    

  تسهیلات اعطایی از منابع محل بانک قرض الحسنه رسالت

  بانک های عامل

  مبلغ تسهیلات

  کارمزد

  تعداد اقساط

  کارشناسی

  7.500.000 تومان

  2درصد

  24 ماه

  کارشناسی ارشد

  10 میلیون تومان

  2 درصد

  24 ماه

  دکتری

  20 میلیون تومان

  2درصد

  24 ماه

   

   

  شرایط لازم جهت دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

  هر یک از دانشجویان متقاضی دریافت وام می توانند در صورت داشتن شرایط تعیین شده ، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. شرایط بهره مندی از تسهیلات دانشجویی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به ترتیب زیر می باشند.

  شرایط عمومی دانشجویان متقاضی وام

  • اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مشخص شده در قانون اساسی
  • داشتن صلاحیت اخلاقی و رعایت تمامی شئونات دانشجویی
  • دارا بودن اولویت نیاز مالی
  • عدم اشتغال (به استثنای کار دانشجویی)
  • ارائه سند تعهد با ضامن معتبر (ضامن می بایست کارمند رسمی یا پیمانی دولت و یا بازنشسته باشد.)
  • عدم استفاده از وام یا بورسیه تحصیلی

  شرایط آموزشی دانشجویان متقاضی وام 

  • مشروط نبودن در دو نمیسال قبل (اعطای وام به دانشجویان جدیدالورود در دو نمیسال اول و دوم ، بدون در نظر گرفتن معدل آنان صورت می گیرد. همچنین دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط شوند ، می توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی خود استفاده نمایند)
  • ثبت نام در حداقل تعداد واحد های لازم مطابق با قوانین و مقررات آموزشی
  • مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به صورت زیر می باشد.

   

  دوره کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر دو سال تحصیلی  )چهار نیمسال)

  دوره کارشناسی پیوسته حداقل چهار سال تحصیلی   )هشت نیمسال)

  کارشناسی ارشد پیوسته در صورت ارائه و دکتری حرفه ای حداکثر شش سال تحصیلی   )دوازده نیمسال)

  دوره دکتری تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر چهار سال تحصیلی    )هشت نیمسال)

  دوره دکتری حرفه ای 7 سال ( 14 نیمسال )

   

   
   

  مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست وام

  دانشجویان متقاضی دریافت وام می بایست در اولین قدم ، به اداره صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کرده و فرم تقاضای هر یک از وام های مورد نظر خود را حداکثر تا یک ماه پس از شروع هر نیمسال تحصیلی ، تکمیل نمایند. در صورت پذیرفته شدن تقاضا ، ارائه مدارک زیر الزامی است.

  • کپی و اصل کارت ملی
  • اصل و کپی کارت دانشجویی
  • سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی ، پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمی)

  علاوه بر موارد فوق ، مدارک ویژه مرتبط با هر یک از وام های مورد نیاز نیز باید ارائه گردند که در جدول زیر معرفی شده اند.

  مدارک ویژه مورد نیاز هریک از وام های اعطایی به دانشجویان دانشگاه آزاد
  وام ازدواج وام مسکن وام ضروری
  اصل و کپی سند ازدواج  اجاره نامه و یا نامه خوابگاه استیجاری مورد تایید دانشگاه ، اصل و کپی عقد نامه متاهلین فاکتور هزینه کرد دانشجو
   
   

  مراحل ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  برای ثبت درخواست خود در سایت صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اخذ وام دانشجویی ، ابتدا می بایست در سایت مربوطه تشکیل پرونده دهید و سپس تقاضای خود را ثبت نمایید. جهت نام نویسی در سایت صندوق رفاه به ترتیب زیر عمل کنید.

  • ابتدا وارد سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی swf.ir شوید و از منوی سمت چپ گزینه “پورتال دانشجویی” را انتخاب کنید.

  مرحله اول ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  • جهت ثبت نام در سامانه ، بر روی گزینه “تشکیل پرونده” کلیک کنید.

  مرحله دوم ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  • کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد نمایید.

  مرحله سوم ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  • فرم اولیه ثبت نام را تکمیل کرده و گزینه “ذخیره” را انتخاب کنید.

  مرحله چهارم ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  • در این مرحله به منظور ثبت درخواست وام خود ، مرحله اول را مجددا تکرار کرده و سپس روی گزینه “ورود به پورتال” کلیک نمایید.

  مرحله پنجم ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  • برای ورود به حساب کاربری خود ، کد ملی و رمز عبور خود را وارد کنید.

  مرحله ششم ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  • در این صفحه ، “درخواست وام” را از بالای صفحه انتخاب نمایید.

  مرحله هفتم ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  • پس از ورود به صفحه درخواست وام ، می بایست نوع آن را انتخاب و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید و در نهایت ، با فعال کردن گزینه پذیرفتن مقررات مربوط به پرداخت و بازپرداخت وام ، درخواست خود را ثبت کنید.

  مرحله هشتم ثبت نام و درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان

  پس از انجام مراحل فوق و تایید دانشگاه ، پیامکی مبنی بر پذیرش درخواست وام دانشجو به شماره موبایل وی که در مراحل ثبت نام اعلام کرده است ، ارسال می شود. پس از تایید تقاضای وام ، دانشجو می بایست جهت تکمیل مراحل و دریافت وام مورد نظر خود ، با در دست داشتن مدارک لازم و معرفی ضامن به شعبه بانکی که در صفحه درخواست وام در سایت انتخاب کرده است، مراجعه کند.

   
   

  مراحل درخواست وام از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد – ساجد

  دانشجویان دانشگاه آزاد که واجد شرایط دریافت وام می باشند ، می توانند جهت بهره مندی از تسهیلات دانشجویی ، از طریق سایت جامع دانشگاه آزاد نیز نسبت به ثبت درخواست وام مورد نظر خود اقدام نمایند. مراحل تقاضای وام در سایت فوق به صورت زیر می باشند.

  • ابتدا وارد سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir شوید و روی گزینه “ثبت نام دانشجویان” کلیک کنید.
  • کد ملی و شماره دانشجویی خود را وارد نمایید.
  • بعد از تایید اطلاعات مندرج در صفحه پیش رو ، گزینه “تایید اطلاعات و ادامه” را انتخاب کنید.
  • پس از طی مراحل فوق ، وارد سامانه احراز هویت دانشگاه آزاد می شوید. اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید ، با وارد کردن رمز عبور خود به مرحله بعد هدایت می شوید و در غیر این صورت می بایست در سامانه ثبت نام کنید. برای این منظور ، در صفحه اول سایت ساجد بر روی گزینه “ورود به سامانه” کلیک کرده و کد ملی خود را وارد نمایید. در صورتی که با پیام “نیاز به کلمه عبور جدید” مواجه شدید ، شماره تلفن همراه خود را جهت دریافت پیامک حاوی رمز یکبار مصرف ، وارد کنید. پس از دریافت رمز عبور موقت ، می توانید رمز عبور دائم خود را ثبت کنید.
  • در این مرحله ، از قسمت “درخواست وام دانشجویی” نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.
  • در این صفحه اگر مشخصات دانشجویی و نام واحد شما مطابقت ندارد ، می توانید از قسمت “جستجو در اطلاعات آزمون با کد ملی شما” نام واحد ، سال ورود ، رشته ، مقطع و شماره دانشجویی را از این صفحه پیدا کرده و با انتخاب گزینه ثبت در سیستم ، اطلاعات خود را به روز رسانی کنید. در انتها از طریق گزینه “تغییر مشخصات دانشجویی” ، تغییرات لازم را اعمال نمایید.
  • با فعال نمودن تیک موافقت در صفحه موافقت نامه به مرحله بعد وارد می شوید.
  • در نهایت می توانید نوع وام خود را انتخاب کنید. به منظور پیگیری درخواست خود ، می توانید از گزینه “لیست وام دانشجویی” موجود در صفحه مرحله پنجم اقدام نمایید.

  علاوه بر موارد فوق ، دانشجویان می توانند از طریق منابع بانکی نیز وام خود را دریافت نمایند. ابتدا دانشجویان باید جهت ارائه درخواست خود و تهیه فرم های مربوطه ، به اداره رفاه مراجعه کنند. پس از بررسی و تایید وام توسط دانشگاه ، دانشجویان می بایست همراه با معرفی نامه به بانک مورد نظر حضور یافته و حسابی با حداقل مبلغ 30 هزار تومان ، افتتاح نمایند و سرانجام پس از طی مراحل اداری ، وام خود را دریافت کنند.


تازه ترین اخبار

fapjunk.com