•  254
   1399/05/31 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل: جا نیافتادن مفهوم صف و ستاد در آموزش عالی به امور فرهنگی ضربه زده است
  دکتر اسحاق رسولی از جا نیافتادن مفهوم صف و ستاد در آموزش عالی انتقاد کرده و آنرا یکی از دلایل عدم اثربخش بودن فعالیتهای فرهنگی دانست.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان در جریان شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه که با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد این سوال را مطرح کرد که: چرا علی رغم اینکه در دانشگاهها فعالیت های فرهنگی زیادی صورت می گیرد، امانتایج مطلوب نیست؟ 
  وی افزود: یکی از عوامل اصلی این ضعف نتایج، جا نیافتادن درست مفهوم  صف و ستاد در ساختار آموزش عالی و مراکز دانشگاهی هست.  معاونت فرهنگی از بخش های ستاد فنی هست، اما در عمل کار صفی انجام می دهد. و همه هم انتظار صفی از این حوزه دارند و مدیران برای آنها نقش صفی قائل هستند. این مسئله باعث شده است که چندین دهه است معاونت های فرهنگی در دانشگاهها دچار کج کارکردی هستند.بیشتر زحمت می کشند و کمتر نتیجه می گیرند.
  رسولی ادامه داد: ریشه بوجود آمدن این مشکلات به عدم استفاده از نیروهای تخصصی مدیریت در آموزش عالی برای تبیین و جهت دهی درست ساختار سازمانی هست.

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: در دانشگاهها بخش صفی آنجایی هست که دانشجو و استاد در آنجا قرار دارند و آن گروههای علمی هستند که به غلط عنوان گروههای آموزشی مصطلح شده اند،چون زیر مجموعه معاونت آموزشی هستند. این معاونت هم بدلیل عنوان محدود آموزشی کارش شده تقسیم دروس و برنامه ریزی برگزاری کلاس های درسی .
  وی ادامه داد: مدیریت گروههای علمی که نقش صفی دارند چندین دهه هست ، هیچ تغییر و تحولی ندارند و کارشان فقط تقسیم دروس به صورت تر می هست.اولا  گروههای علمی باید به صورت راهبردی مدیریت شوند و برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت داشته باشند.دوم اینکه در کنار اهداف آموزشی،برای اهداف فرهنگی، پژوهشی و فناوری هم برنامه داشته باشند و همه رسالت های دانشگاه را در کانون توجه و عمل قرار دهند. 
  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل با بر شمردن معنویت گرایی، نو آوری و برکت افزایی به عنوان ارزشهای محوری این دانشگاه خاطر نشان کرد:  واحدهای استان در تمامی فعالیت هایی که انجام می دهند بایستی هر سه ارزش را باهم محقق سازند. در فعالیت های فرهنگی هم با این رویکرد به جای فعالیت های کلیشه ای ، مناسبتی و منقطع به جریان سازی فرهنگی بپردازند. 
  وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی مسائل روزآمد و کارآمدی هست که در دانشگاهها باید به آنها پرداخته شود، هوش فرهنگی،مدیریت استعداد های فرهنگی،اقتصاد فرهنگ،کارآفرینی فرهنگی و ابزارهای هنر و ورزش و فرهنگ دیجیتال، ازجمله مباحث فرهنگی هستند که تا کنون مغفول مانده اند و ماامیدوار هستیم که در معاونت های فرهنگی به آنها توجه جدی شود.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com