•  1525
   1399/05/19 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل خبر داد: دایر شدن 8 رشته محل جدید در مقطع دکتری و ارشد
  دکتر بهنام بهاری از تصویب پذیرش دانشجو در 8 رشته محل جدید مقاطع ارشد و دکتری استان اردبیل خبر داد

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، بهنام بهاری در جلسه شورای آموزشی این دانشگاه گفت: با پیگیریهای به عمل آمده توسط ریاست محترم دانشگاه و همچنین با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود، دو رشته محل مدیریت دولتی – گرایش منابع انسانی- و ادیان و عرفان در مقطع دکتری و همچنین شش رشته محل حسابداری(در دو واحد استان)، مدیریت دولتی (در دو واحد استان)، ، مهندسی معماری و برنامه ریزی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد واحدهای استان اردبیل مصوب و دایر شد که از مهرماه 99 پذیرش دانشجو در آنها صورت خواهد پذیرفت.
  رشته محلهای تصویب شده به شرح زیر می باشد:
  مقطع دکتری = 1- ادیان و عرفان (واحد اردبیل) – 2- مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی (واحد اردبیل)
  مقطع کارشناسی ارشد= 1- حسابداری ( واحد پارس آباد) 2- حسابداری ( واحد خلخال ) 3- مدیریت دولتی با گرایش بودجه و مالیه ( واحد اردبیل ) 4- مدیریت دولتی با گرایش خط مشی گذاری ( واحد بیله سوار ) 5- مهندسی معماری ( واحد مشگین شهر ) 6-  برنامه ریزی درسی ( واحد اردبیل )

تازه ترین اخبار

fapjunk.com