•  759
     1399/04/16 با حکم سرپرست اداره کل امور اداری و منابع نسانی؛ عضو هیات علمی واحد اردبیل مدیر انجمنهای علمی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شد
    دکتر ناصر میکائیل وندعضو هیات علمی و رئیس اسبق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل مدیر انجمنهای علمی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شد.

    به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، دکتر ناصر میکائیل وند به پیشنهاد مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور و با حکم سرپرست اداره کل امور اداری و منابع نسانی به عنوان مدیر انجمنهای علمی دانشجویی این باشگاه انتخاب شد.
    لازم به ذکر است دکتر میکائیل وند از سال 88 و به مدت 6 سال رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل بوده و در این مدت چهار بار به عنوان رئیس باشگاه نممونه کشوری انتخاب شد.
    روابط عمومی واحد اردبیل این انتصاب را به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل تبریک گفته و آرزومند موفقیت ایشان در مراحل پیش رو می باشد.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com