•  387
   1398/09/24 دکتر رسولی: دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد مردمی و در خدمت مردم است
  رییس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل این دانشگاه را یک نهاد مردمی دانست که در خدمت مردم است

  اسحاق رسولی در جلسه عقد قرارداد با کارآفرینان روستای سوها گفت: تجربه اهالی روستا باید به صورت علمی و در راستای پیشرفت روستا مورد استفاده قرار گیرد این کار برای هر دو طرف مفید خواهد بود.

   وی در خصوص هدف دانشگاه از ورود به بحث توسعه روستا گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد مردمی بوده و در خدمت مردم است. لذا با این گونه فعالیت‌ها قصد داریم قابلیت‌های دانشگاه را بیش از پیش در اختیار مردم روستا، که پاک ترین مردم هستند، قرار دهیم.

  دکتر رسولی ادامه داد: با همکاری دانشگاه و استانداری و بر اساس یک برنامه 5 ساله، که ساله شامل فعالیت‌های علمی فرهنگی و کارآفرینی می باشد، روستای سوها به روستایی نمونه در سطح کشور تبدیل و به عنوان یک الگو در قسمت‌های مختلف به کشور معرفی خواهد شد.

   تازه ترین اخبار