•  913
   1398/08/19 رئيس دبيرخانه هیأت امنای استان اردبيل معرفی شد
  طی مراسمی در سالن دکتر عطامهر دانشکده فنی و مهندسی واحد اردبیل، رئيس دبيرخانه هیأت امنای استان اردبيل معرفی شد.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، دکتر اسحاق رسولی در مراسم تكريم و معارفه رئيس دبيرخانه هیأت امنای استان اردبيل كه ظهر امروز در دانشگاه واحد اردبيل برگزار شد، اظهار كرد: مديران در دانشگاه بايد از توان فكری بالايی برخوردار باشند و هر اندازه مسئوليت بيشتری داشته باشند به‌همان اندازه بايد توانايی مديريت بيشتری داشته باشند.

  وی تصريح كرد: يكی از وظايف سنگين مديران، انتخاب افراد برای مسئوليت‌ها و چارت‌های اداری است و بايد مديران به پاك بودن و تناسب شغلی و كاردانی و محبوبيت و مقبوليت افراد همراه با سياست‌های كلی دانشگاه در زمان معين توجه كنند.

  رسولی ادامه داد: افراد منتخب بايد ارزشی و انقلابی باشند و ولايتمداری جزء اصول اوليه انتخاب‌ها در نظر گرفته شود.

  وی به اهميت دبيرخانه هیأت امنای استانی اشاره و افزود: دبيرخانه نقش ارزيابی دارد و بين واحدها و سازمان پل ارتباطی است.

  رسولی به بحث شبكه‌سازی به مفهوم هم‌افزايی بين واحدها تأكيد كرد و افزود: در دانشگاه و واحدها بايد فكرهای جديد وارد شود تا تحول بوجود آيد.

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبيل به ايده‌ی جديد معاونت آموزشی واحد اردبيل نيز اشاره كرد و افزود: انتخاب مدير گروه‌های استانی می‌تواند در فعاليت‌های كارآفرين، پژوهشی و آموزشی تاثيرگذار باشد و باعث يكپارچگی و تقويت گروه‌ها شود.

  وی يكپارچه‌سازی و هم‌افزايی بين واحدهای استان را از وظايف دبيرخانه هیأت امنای استان برشمرد و افزود: واحدها بايد در جهت‌دادن صحيح به هیأت علمی و درگير کردن منافع آنان و ارائه‌ی دورنمای روشن كوشا باشند و اساس كار، تبديل‌شدن به دانشگاه مسئله‌گرا و كارآفرين است.

  در اين مراسم سيدسعيد هاشمين به جای بهنام آزادی به عنوان سرپرست جديد دبيرخانه هیأت امنای استان اردبیل معرفی شد. 

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

تازه ترین اخبار

fapjunk.com