•  1401
   1398/07/30 اطلاعیه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد اردبیل در خصوص ثبت نام و اخذ نمره زبان
  معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد اردبیل در خصوص ثبت نام و اخذ نمره زبان اطلاعیه را منتشر کرد.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل در این اطلاعیه آمده است:

  مطابق بند 2 بخشنامه شماره 1431/30 مورخ 18/03/98 آندسته از دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی 97 و ما قبل که آزمون جامع را اخذ نموده اند و یا خواهند نمود. ولی نمره زبان مورد تائید دانشگاه را ارائه ننموده می توانند در آزمون جامع شرکت نمایند. درصورت قبولی در آزمون جامع باید همزمان با اخذ و ثبت رساله در دوره های زبان مورد تائید دانشگاه ثبت نام و شرکت نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام در آزمون تعیین سطح از اول لغایت 11 آبانماه از طریق سامانه ذیل انجام خواهد شد.

  http://english.iau.ac.ir/ept/

  همچنین شرکت در آزمون تعیین سطح شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل که نمره زبان قابل قبول ندارند بوده و منحصر به ورودی خاص نمی باشد. 

  حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تازه ترین اخبار

fapjunk.com