•  956
   1398/07/28 دكتر رسولي مطرح كرد: ضرورت حضور بانوان برای رشد و توسعه وتحول درحوزه فرهنگی
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل حضور بانوان برای رشد و توسعه و تحول درحوزه فرهنگی را ضروري دانست.

  به گزارش روابط عمومي واحد اردبيل، دکتر اسحاق رسولی در دیدار نمایندگان بانوان ادارات در دفتر مدیر کل جديد فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد اردبیل  اظهار كرد: حضور بانوان مي تواند برای رشد و توسعه و تحول درحوزه فرهنگی  تاثير گذار باشد و از همه بانوان فرهيخته جهت همكاري با حوزه فرهنگي دانشگاه دعوت كرد.

  وي تصريح كرد: دانشگاه از برنامه های فرهنگي حمايت مي كند و قشر بانوان فرهیخته مي توانند با ایده ها  ونو آوری در كنار دانشگاه و در خدمت جامعه باشند.

  رسولي با  بیان اینکه قرن 21 قرن انفجار فرهنگی وگفتمان فرهنگی است، افزود: باید سرمایه های فرهنگی را تقویت نمود و  در این راستا برای این  امر فردی را که عمر خود را وقف فرهنگ کرده اند برای تصدی امر فرهنگی دانشگاه منصوب  کردیم.

  وي ادامه داد: اهم برنامه های  دانشگاه در جهت رشد وشکوفایی دانشگاه و تاتیر گذاری در سطح  شهر  در سه محور  معنویت گرایی ، مساله گرایی و نوآوری  تعريف شده است.

  رسولی اضافه کرد: در حوزه سلامت برنامه های ویژه برای بانوان جهت حفظ وارتقا سلامت جسمی و روانی وفکری بانوان در نظر داریم که با ياري خدا و با حضور بانوان توانمند شاهد اجرای آنها خواهیم بود.

   


تازه ترین اخبار

fapjunk.com