•  2277
   1398/06/05 لیست کامل رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با ثبت نام بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی)
  رشته های ستاره دار و قرمز رنگ رشته های جدید هستند که برای اولین بار از مهر ۹۸ پذیرش دانشجو خواهند داشت و ثبت نام در این رشته ها نیز بدون آزمون می باشد.

   

  لیست کامل رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با ثبت نام بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی)

   

   

  لیست رشته های کارشناسی ناپیوسته نیز در صفحات ۲۰ و ۲۱ دفترچه مربوطه درج شده است.

  ************************************

   

  25 رشته جدید واحد اردبیل برای پذیرش بدون آزمون دانشجو  در مهر 98

   تازه ترین اخبار

fapjunk.com