•  1092
   1398/05/20 رسولی خبر داد: عرضه محصول دانش‌‌بنیان واحد اردبیل در نمایشگاه سوریه
  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از عرضه محصول دانش‌بنیان این واحد در نمایشگاه كشور سوریه خبر‌داد.

  به گزارش روابط عمومي واحد اردبیل، اسحاق رسولی ظهر امروز در جلسه‌ای كه با حضور مدیر سازمان تعاون روستایی استان اردبیل برگزار‌شد، اظهار كرد: شركت دانش بنیان واحد اردبیل در نمایشگاهی كه در سوریه و سپس عراق توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار خواهد‌شد، حضور خواهد‌داشت.

  وی ادامه داد: چراغ هوشمند با بالاترین بهره در كشور كه در شركت دانش بنیان واحد اردبیل تولید می شود در این نمایشگاه بین‌المللی در عرصه‌دید بازدید‌كنندگان قرار خواهد‌گرفت.

  رسولی با یادآوری تجاری شدن 12 محصول دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: در كنار10 محصول گیاهان دارویی و 2 محصول شركت‌های دانش‌بنیان امسال 5 محصول جدید نیز وارد بازار خواهد‌شد.

  وی مهندسی معكوس 3 محصول در واحد اردبیل را از كارهای ارزنده توصیف و بیان‌كرد: در حوزه كشاورزی نیز دانشگاه به تولید بذر و بهتر‌كردن نژاد آن توجه ویژه دارد.

  رسولی به روش‌های كشت‌جدید كشاورزی در مقابل كشت‌سنتی جهت افزایش ارزش افزوده تاكید و افزود: در واحد اردبیل مزرعه دانش‌بنیان با نام مزرعه سبز فعالیت می‌كند كه از طریق آن ،85 كارگاه خارج از دانشگاه پشتیبانی می‌شود.

   


  نبودن صنایع تبدیلی و تكمیلی حلقه مفقوده در چرخه محصولات كشاورزی اردبیل است.

  مدیر سازمان تعاون روستایی استان اردبیل، نبودن صنایع تبدیلی و تكمیلی را حلقه مفقوده در چرخه محصولات كشاورزی اردبیل دانست.

  حمید صولت، سازمان تعاونی روستایی را بازوی بازرگانی وزارت كشاورزی مطرح و اظهار‌كرد: بیش از 150 تشكل در حوزه تعاونی روستایی اردبیل فعالیت می‌كنند و عدم وجود صنایع تبدیلی و تكمیلی باعث تضعیف صنعت كشاورزی در این استان می‌شود.

  وی تصریح كرد: توجه به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه، سازمان جهاد‌كشاورزی، سازمان منابع طبیعی و مطرح كردن چالش ها و مشكلات در غالب پایان نامه‌های دانشجویی  و افزایش همكاری‌ها می‌تواند در بهبود وضعیت كشاورزی منطقه تأثیر‌گذار باشد.

  مدیر سازمان تعاون روستایی استان اردبیل با اشاره به جایگاه تولید محصولات كشاورزی استان و رتبه های اول، دوم و سوم بعضی محصولات در سطح كشور گفت: مشكلات اقتصادی و مالی كشاورزان، تغییر الگوی كشت، عدم برند‌سازی در محصولات كشاورزی و قیمت‌گذاری نامناسب باعث فروش محصولات كشاورزی به قیمت پایین‌تر می‌شود.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com