•  705
   1398/03/19 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل پژوهشگر برتر جشنواره‌ی پروفسور حسابی
  دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در جشنواره‌ی پایان‌نامه‌های برتر -‌جایزه ویژه پروفسور حسابی‌- به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد.

  پردیس رحمانی در گفتگو با روابط عمومی واحد اردبیل گفت: پایان‌نامه‌ی من به راهنمایی  دكتر کیوان رجبعلیزاده با عنوان "‌تعیین شیوع دیابت بارداری بر اساس معیارهای انجمن بین‌المللی گروه‌های مطالعه‌ی دیابت و بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل" در جشنواره‌ی پایان‌نامه‌های برتر به‌عنوان پایان‌نامه‌ی برتر انتخاب شد.

  دانشجوی كارشناسی ارشد بیوشیمی گفت: دیابت بارداری شایع‌ترین اختلال متابولیک در دوران حاملگی بوده و به‌عنوان عدم‌تحمل کربوهیدرات، با شدت کم‌تری از دیابت آشکار، که برای اولین بار در دوران بارداری ایجاد یا تشخیص داده‌شود، تعریف می‌شود.

  رحمانی افزود: برنامه‌های پیشگیری و غربالگری در بسیاری از کشورهای جهان از سال‌ها پیش در حال انجام است، با این‌حال هنوز هم عدم یکنواختی بین‌المللی در رویکرد غربالگری و تشخیص دیابت بارداری وجود دارد.

  وی اظهار كرد: در سال 2010 انجمن بین‌المللی گروه‌های مطالعه‌ی دیابت و بارداری (IADPSG)، معیار جدید و منحصربه‌فردی را جهت تشخیص و طبقه‌بندی هبپرگلیسمی طی بارداری طراحی كرد که مستقل از سایر عوامل خطر بود و به‌شدت تحت‌تأثیر نتایج حاصل از مطالعه  HAPO (2008) قرار داشت.

  رحمانی افزود: با توجه به اهمیت دیابت بارداری و تشخیص به‌موقع و درمان آن و همچنین نقش تفاوت‌های قومی و نژادی و روش‌های تشخیصی در میزان شیوع دیابت بارداری، هدف از این مطالعه تعیین شیوع دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر اردبیل در سال 1394 بر اساس معیار تشخیصی (IADPSG) بود، تا با ارائه اطلاعاتی بر اساس معیار جدید، در راستای یکسان‌سازی با یک روش استاندارد بین‌المللی با هدف کم‌کردن پیامدهای نامطلوب بارداری به سلامت بهتر زنان باردار و فرزندانشان در حال و آینده کمک كنیم.

  وی ادامه داد: دراین مطالعه مقطعی- توصیفی 357 زن باردار در هفته‌های 24 الی 28 حاملگی، تحت آزمونOGTT  دو ساعته با 75 گرم گلوکز خوراکی قرار گرفتند و بر اساس معیار IADPSG شناسایی شدند و کلیه اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه‌ای ثبت و به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار SPSS19 استفاده شد.

  او اضافه كرد: بر اساس یافته‌های این تحقیق، فراوانی دیابت بارداری در جمعیت مورد مطالعه بر اساس معیار IADPSG ، 14/8 درصد بود، از بین آستانه‌های تشخیص، مقدار قند ناشتای ابنرمال بیشترین میزان شیوع GDM را نشان داد (8/6 درصد). زمانی که از معیار سختگیرانه (2 مقدار ابنرمال و بالاتر) استفاده می‌شد، درصد شیوع GDM به 3/9 درصد کاهش می‌یافت و این در حالی بود که 15 بیمار از 20 بیمار پیامددار دیابتی، قابل شناسایی نبودند.

  این پژوهشگر بیان كرد: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش  شیوع دیابت بارداری، بر اساس معیار IADPSG بالا است و در تعریف GDM بر اساس معیار IADPSG، (یک مقدار غیر‌نرمال) نکته مهمی است و سبب شناسایی حداکثر بیماران پیامددار در گروه‌های کم‌خطر و پر‌خطر می‌شود.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com