•  653
   1398/02/26 رسولی مطرح كرد: برنامه‌ريزی برای مرجع دانش بودن در برخی زمينه ها
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل از برنامه‌ريزی و تلاش برای مرجع دانش بودن در برخی زمينه‌های علمی سخن گفت.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبيل، اسحاق رسولی در جلسه‌ی عقد تفاهم‌نامه با شركت نفت اردبيل اظهار كرد: بايد دنبال آن باشيم كه مرجع دانش باشيم نه صرف مصرف‌كننده كه مورد تأكيد مقام معظم رهبری است.

  وی افزود: در زمينه‌هايی می‌توانيم از طريق سامانه‌ی نشريات كه از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل مديريت می‌شود، كشورمان را در حيطه‌های خاصی مرجع دانش معرفی كنيم.

  او بر تشكيل تيم مشترك برای انجام كارهای تحقيقاتی تاكيد كرد و گفت: تشكيل تيم مشترك برای كارهای پژوهشی و تحقيقاتی به صورت فرايند دائمی جزو ضرورت‌های حوزه انرژی است كه با هم‌افزايی ظرفيت‌های علمی و تجهيزاتی دو مجموعه، هدف‌های بزرگی را دنبال كرد.

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل ادامه داد: در ‌ای مختلف آموزشی می‌توان از ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامی چه به لحاظ تجهيزات و چه به لحاظ بنيه‌ی علمی برای رفع نيازهای آموزشی سازمان‌ها استفاده كرد كه حضور 460 عضو هيات علمی بهترين گنجينه برای فناوری، توليد دانش و تكنولوژی و تبديل علم به ثروت به حساب می‌آيد.

  رسولی با بيان اينكه 450 نوع خدمات از طريق كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی قابل ارائه است، گفت: هر ايده‌ای كه جنبه‌ی فناورانه داشته باشد در اين دانشگاه مورد حمايت قرار می‌گيرد تا به مرحله‌ی تجاری‌سازی برسد و سرمايه‌گذاری لازم صورت می‌گيرد.

  وی بنيه‌ی وزارت نفت را نسبت به سازمان‌های ديگر علمی‌تر خواند و افزود: وزارت نفت دارای ساختار و بدنه‌ی قوی علمی است و موفقيت‌هايی كه شركت نفت اردبيل تاكنون در حوزه‌ی پژوهش به دست آورده نشانگر ديدگاه‌های علمی در اين مجموعه است.

  رئيس شركت نفت منطقه‌ی اردبيل نيز همكاری‌های علمی و تحقيقاتی با دانشگاه آزاد اسلامی را مهم ارزيابی كرد.

  مدنی گفت: دانشگاه‌ها زيربنای پژوهشی شركت نفت محسوب می‌شود و تعامل با دانشگاه باعث شده حوزه‌ی پژوهش اردبيل همواره از رتبه‌های برتر در سطح كشور برخوردار باشد.

  وی افزود: تاكنون 27 پروژه از سوی دانشجويان انجام شده و آماده‌ی همكاری در زمينه‌های مختلف علمی به خصوص پروژه‌های دانشجويی و طرح‌های تحقيقاتی با دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل هستيم.

   

   

   

   

   


تازه ترین اخبار

fapjunk.com