•  928
     1398/01/17 اختصاص حقوق يك روز كاركنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل به سيل‌زدگان
    كاركنان و استادان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل حقوق يك روز خود را به هموطنان سيل‌زده اختصاص دادند.

    به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل، با اعلام رضايت كاركنان و استادان اين دانشگاه، حقوق يك روز فروردين‌ماه آنان كسر و براي كمك به سيل‌زدگان اختصاص مي‌يابد.

    بنا به اين گزارش ستاد ويژه‌اي نيز براي جمع‌آوري كمك‌هاي نقدي و غیرنقدی دانشجويان، كاركنان و استادان در محوطه سايت بسيج دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل تشكيل يافته است.

تازه ترین اخبار