•  993
   1397/09/27 پذیرش مقاله عضو هیأت علمی واحد اردبیل در مجله خارجی ‏ISI
  مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با عنوان ‏‏« ‏A novel configuration for improving the aerodynamic performance of Savonius rotors‏»‏ در مجله Journal of Power and Energy‏ مورد پذیرش قرار گرفت.‏

   

  بابک فرزانه در گفتگو با روابط عمومي واحد اردبيل، گفت: ‏نظر به برنامه کلان انرژی کشور جهت توسعه صنعت باد و استفاده از انرژی بادی در سبد انرژی کشور و با توجه به تنوع فناوری و ‏گستره عملکرد این سامانه‌ها، لازم است دانش فنی لازم برای ایجاد، بهره برداری، نگهداری و ارتقاء این سامانه ها در کشور استقرار ‏و بهبود یابد.

  وي افزود: کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می گردد چرا که از یک سو ‏دارای منابع گسترده سوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگر دارای پتانسیل فراوان انرژی های ‏تجدید پذیر هم چون باد می باشد.

  فرزانه مزایای استفاده از انرژی باد را عدم نیاز توربین های بادی به سوخت، رایگان بودن انرژی باد، توانایی تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق، کمتر بودن نسبی ‏قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژی های فسیلی، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی عنوان كرد.

  عضو هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل بيان كرد: افزایش بازدهی یکی از اهداف عمده در صنعت توربین های بادی است و  در این ‏مقاله با کنار هم قرار دادن دو ‏توربین بادی سونیوس‎ ‎با جهت گردش خلاف هم در کنار هم(‏CRSR‏) و اضافه كردن یک سپر ‏V‏‌ ‏شکل، طرح ‏جدیدی برای استفاده از توربین‌های بادی سونیوس ارائه شده است.

  وي ادامه داد: نتایج عددی مربوط به توربین‎ ‎CRSR ‎نشان ‏دهنده ی بهبود قابل ملاحظه ی عملکرد این توربین در مقایسه با دو توربین سونیوس است و نتایج عددی ‏مربوط ‏به یک روتور که داخل طرح ‏CRSR‏ صفحه دار قرار دارد افزایش بیش از 80 درصد در میزان ضریب گشتاور و ضریب ‏توان ‏توربین ‏CRSR‏ صفحه دار در مقایسه با توربین‌های سونیوس معمولی را نشان می‌دهد.

  فرزانه تصريح كرد: در این مقاله ‏CRSR‏ ‏ابتدا تاثیر زاویه‌ی سپر ‏و سپس تاثیر فاصله‌ی سپر از پره‌های توربین بررسی شد و درنهایت عملکرد توربین در ‏اعداد رینولدز مختلف مورد ارزیابی قرار ‏گرفت.

  او افزود: نتایج تحلیل ها نشان می دهد که در طرح با زاویه ی سپر ‌‎900‌‏ با ‏فاصله ی ‏L=1D‏ ضریب توان افزایش 80 درصد  و در طرح با ‏فاصله سپر ‏L=0.8D‏ و زاویه ی سپر ‌‎600‌‏ افزایش 74 درصد  در ‏مقدار ضریب توان مشاهده  شد.

  اين استاد دانشگاه اضافه كرد: با توجه به ارزیابی‎ ‎عملکرد توربین ‌‎ CRSR ‌‏در سرعت‌‏ های مختلف باد مشاهده ‏شد که توربین ‏CRSR‏ دارای عملکرد تقریبا ثابت در سرعت‌های باد مختلف بوده و ‏مقدار‎ ‎حداکثر افزایش در ‏ضریب توان میانگین برای توربین ‏CRSR‏ در سرعت های مختلف باد 65 درصد است.

   

تازه ترین اخبار