•  1198
     1394/04/17 انعقاد تفاهم نامه همکاری واحد اردبیل با پارک علم فن آوری استان
    به گزارش خبرگزاري آنا؛ اين تفاهم نامه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصاد دانش بنيان و به منظور استفاده بهينه از فضا، امكانات پژوهشي، آزمايشگاهي، كارگاهي، كتابخانه، اطلاع رساني و استفاده از پتانسيل هاي موجود براي تجاري سازي نتايج تحقيقات و گسترش فعاليت هاي پارك علم و فن آوري استان منعقد شده است.

    به گزارش خبرگزاري آنا؛ اين تفاهم نامه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصاد دانش بنيان و به منظور استفاده بهينه از فضا، امكانات پژوهشي، آزمايشگاهي، كارگاهي، كتابخانه، اطلاع رساني و استفاده از پتانسيل هاي موجود براي تجاري سازي نتايج تحقيقات و گسترش فعاليت هاي پارك علم و فن آوري استان منعقد شده است. دكتر علي شامل سرپرست واحد اردبيل گفت: اين تفاهم نامه در پنج ماده و به مدت دو سال منعقد شده است و همكاري در تجاري سازي نتايج تحقيقات و استفاده از امكانات طرفين و حمايت دانشگاه از پارك علم و فن آوري در راه اندازي و گسترش فعاليت هاي علمي و فن آوري و همكاري دانشگاه با پارك علم و فن آوري استان در تشكيل كميته هاي تخصصي توسعه فن آوري از طريق معرفي اعضاي هيأت علمي متخصص و دانشجويان علاقمند از جمله اهداف و زمينه هاي همكاري دانشگاه با پارك علم و فن آوري استان مي باشد.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com