بازدید حسین شمس؛ سرمربی سابق تیم ملی فوتسال از آکادمی ورزشی فرهیختگان، مرکز سنجش سلامت و امکانات ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 بهبود افشار
 521
 1398/6/1