اهدای جوایز رتبه های برتر بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی مرحله استانی و کشوری، برندگان مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان در خصوص نماز و تجلیل از بانوان محجبه و یاوران حجاب
 بهبود افشار
 665
 1398/4/19