تماس با دانشگاه

آدرس پستی: اردبیل - میدان بسیج - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

تلفن:  33728020  و 33728022  و 33728024  و 33728029  (پیش شماره 045)

فاکس: 33727799  (پیش شماره 045)

آدرس پست الکترونیکی : info@iauardabil.ac.ir 


برای مشاهده لیست کامل تلفنهای دانشگاه (بصورت PDF)  اینجا  کلیک فرمایید

 


 


فاکس: 33727799 (پیش شماره 045)

info@iauardabil.ac.ir : Email


 

تلفن های ضروری

     

    برای مشاهده لیست کامل تلفنهای دانشگاه  اینجا  کلیک فرمایید


     
fapjunk.com