مصاحبه آزمون دکتری سال 1399

قابل توجه داوطلبان محترم شرکت در مصاحبه دکتري ۱۳۹۹ :

جهت انجام مصاحبه مجازي با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي ( ماسک، دستکش و ...) ملزم به حضور در واحدهاي دانشگاهي که از قبل توسط ايشان مشخص گرديده مي باشند.

احراز هويت داوطلبان صرفا با ارائه کارت ملي جديد و قديم و يا شناسنامه جديد داوطلب امکان پذير بوده و داوطلبان بايد اين مدارک را به همراه داشته باشند. بديهي است بدون داشتن اين مدارک امکان برگزاري مصاحبه وجود ندارد.

داوطلبان محترم حق همراه داشتن تلفن همراه و ابزارهاي ارتباطي با شبکه اينترنت در جلسه مصاحبه را نخواهند داشت.

همچنين داوطلبان محترم بايد دفترچه راهنما و فايل تصويري سامانه مصاحبه به منظور آشنايي با نحوه و چگونگي برگزاري مصاحبه دوره دکتري را دريافت و مطالعه نمايند.

کليه داوطلبان موظفند حداقل نيم ساعت قبل از زمان اعلام شده جهت انجام امور اداري از قبيل احراز هويت و ... در واحد دانشگاهي محل آزمون خود حضور بهم رساند.

داوطلبان در زمان ثبت نام جهت مصاحبه لازم است نسخه ای از سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی خود را بر اساس این فرم ( از اینجا دریافت کنید ) تهیه و در قالب فایل pdf در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایند.

آدرس محل مصاحبه :

اردبیل- میدان بسیج مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی   شماره تماس 04531745175 

لینک دریافت کارت ورود به جلسه

اخبار و اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی 

فرم سوابق تحصیلی، علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی

فایل راهنمای داوطلبان