بخشنامه تسهيلات آموزشي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر

بسمه تعالی

به : كليه واحدهاي دانشگاهي و مناطق 11 گانه
جهت ارج نهادن به فداكاريهاي دانشجويان شاهد و ايثارگر (فرزند، همسر شهيد، جانبازان، فرزندان و همسر جانبازان و افراد آزاده) كه با مشكلات عديده و بعضا با ناتوانائيهاي جسمي و معلوليتهاي غير قابل درمان در طول تحصيل مواجه مي باشند و دائما ناچارند دارو مصرف نموده و تحت معالجه پزشكان باشند موارد زير در جهت رفع مشكلات آموزشي آنان اعلام تا با ارائه مدارك از مراجع ذيربط از نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 به بعد به مرحله اجرا درآورند .

1

عدم محاسبه نمرات مردودي در ميانگين ترمي

فرزند و همسر شهید ، جانبازان 50% و بالاتر و همسر و فرزند آنان و فرد آزاده و فرزندش

كليه نمرات مردودي در ميانگين ترم و كل محاسبه نشود و بلااثر در كارنامه ثبت گردد و مجددا آن را در يكي از نيمسالهاي بعدي تكرار نمايند تا نمره قابل قبول كسب شود

2

معادلسازي

فرزند شهيد

كليه نمرات 10 و بالاي 10 آنان معادلسازي گردد

3

استفاده از ماده 55

فرزند شهيد

مجاز به استفاده از ماده 55 براي گذراندن واحدهاي درسي در يكي از واحدهاي شهر تهران مي باشند

4

ساير تسهيلات

جانبازان قطع نخاع، نابينا و جانبازان 70% و به بالا

1-معاف از حضور در كلاس مي باشند

2-درس را به صورت معرفي به استاد بگذرانند .

3- از منشي در جلسه استفاده كنند .

4- امتحان پايان ترم بصورت شفاهي توسط اساتيد بعمل آيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بند يك بخشنامه شماره 28686/30 مورخ 20/2/84  به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد.
نمرات مردودي فرزند و همسر شهيد، جانبازان 50% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان ، آزاده و فرزند آنان در ميانگين ترمي و كل محاسبه نشده و بلااثر در كارنامه ثبت گردد و مجدداً آن را در يكي از نيمسالهاي بعدي تكرار نمايند تا نمره قبولي كسب گردد.
پيرو بخشنامه شماره 28686/30 مورخ 20/2/84 بدينوسيله اعلام مي‌دارد بند يك بخشنامه فوق مبني برعدم محاسبه نمرات مردودي فرزندان شاهد براي فرزند و همسر شهيد، جانبازان 50%  به بالا و همسر و فرزندان آنان شامل همه مقاطع و دوره‌هاي تحصيلي غيراز دكتري تخصصي بوده و از تاريخ بخشنامه فوق الذكر و تا قبل از زمان فارغ تحصيلي دانشجويان قابل اجرا مي باشدبا توجه به تصميمات مورخ 20/4/84 ستاد مركزي شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي موارد زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
هزينه نقل و انتقال جانبازان با درصد جانبازي50% و بالاتر، همسر و فرزندان آنان و آزادگان همسر و فرزندان آنان همچون فرزندان و همسران شاهد با 50 درصد تخفيف منظور خواهد شد.
جانبازان با درصد جانبازي 50% و بالاتر، همسر و فرزندان آنها، آزادگان، همسر و فرزنان آنها كه جديدالورود بوده و واجدالشرايط نقل و انتقال بر اساس جدول همترازي باشند، نيازي به ثبت نام در واحد مبداءنئارند و پس از طي مراحل اداري لازم در واحد مقصد ثبت نام خواهند نمود.
مقرر گرديد گزارش وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر سه ماه پس از پايان هر نيمسال تحصيلي به بنياد شهيد ارائه و تسويه حساب هزينه اساتيد راهنما انجام پذيرد.
نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر دوره‌هاي كارداني بدون آزمون به مناطق بومي خود و با رعايت جدول همترازي بلامانع مي‌باشد

پيرو بخشنامه شماره 28686/31مورخ 20/2/84  موضوع رفع مشكلات تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر موارد زير جهت اجرا به بخشنامه فوقالذكر اضافه مي‌شود.
1-فرزندان شاهد اخراجي با معدل ترمي بالاي 10 فرصت تحصيلي با اخذ تعهد داده شود و همچنين براي معدل ترمي  كمتر از10 دوباره با اخذ تعهد فرصت داده شود و در صورتي‌كه معدل به 10 رسيد ادامه تحصيل دهند

2-  براي كليه دانشجويان شاهد در دوره‌هاي كارداني، كارداني پيوسته، كارشناسي ناپيوسته تا سه ترم و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته تا چهار ترم ثبت نام با تأخير بلامانع است

3-  معرفي به استاد تا 8 واحد باقيمانده بصورت موردي با تصويب شوراي آموزشي واحد براي دانشجويان شاهد موافقت مي‌گردد

 -4تغيير گرايش تحصيلي فرزند و همسر شهيد، فرزند جانباز 50% به بالا و جانباز 40% به بالا براي يكبار در واحد خودش بلامانع است.

دانلود کل بخشنامه ها