آئین نامه و دستور العمل جدید نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

        برگرفته از سایت اداره کل امور شاهد وایثارگران دانشگاه آزاد به نشانی http://www.esargaran.iau.ir

 

شامل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و تخصصی (PH.D)

(برای کلیه رشته ها علوم پزشکی و غیر پزشکی)

 

نوع ايثارگري

امتیازات

 

الف – خانواده شاهد : ( پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد یا مفقودالاثر یا اسیر

ب –  آزاده

ج – جانباز 25% و بالاتر

د – خانواده ایثارگران :  (همسر و فرزند آزاده )  ، (همسر و فرزند جانباز 25% و بالاتر

1 - انتقال یا میهمان

به محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیک ترین محل

2 –  تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یکبار

 

ضوابط و مقررات

1 – نقل و انتقال کلیه متقاضیان فقط از طریق ثبت درخواست در سایت نقل و انتقالات به نشانی www.stu.iau.ir  و از تاریخ 15  تا 30 آذرماه  و خرداد ماه امکان پذیر بوده و پاسخ  آن فقط از قسمت سایت مذکور قابل پیگیری است .

2- درخواست انتقال از هنگام قبولی به واحد مقصد امکان پذیر است.

4- انتقال و یا میهمان در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر نمی باشد .

5 – انتقال و یا میهمان واحدهای بین الملل فقط به واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر می باشد .

6 – نقل و انتقال از واحدهای برون مرزی تنها به واحدهای بین الملل و بصورت میهمان امکان پذیر است .

7 – انتقال و یا میهمان دانشجویان واحد الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.

8- فرآیند درخواست انتقال توام با  تغییر رشته/گرایش :

الف – تکمیل فرم شماره 4 (تغییر رشته/گرایش) و یا فرم شماره 5 ( تغییر رشته/گرایش توام با انتقال) از سایت  اداره کل امور شاهد و ایثارگران بخش دانلودها به  نشانی : www.esargaran.iau.ir  

ب – تکمیل مدارک مورد نیاز که در انتهای فرم شماره 4 و 5 ذکر شده است .

ج – ارسال تصویر فرم و مدارک تکمیل شده به صورت ایمیل به نشانی : info@esargaran.iau.ir  

د – ارسال اصل فرم و مدارک تکمیل شده به نشانی : تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری میدان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان فرهیختگان (هتل) طبقه 5 اداره کل امور شاهد و ایثارگران 

ه – بررسی مدارک و ارسال به کمیسیون آموزش برای رشته های غیر پزشکی

و– بررسی مدارک و ارسال به معاونت علوم پزشکی برای رشته های گروه علوم پزشکی برای اعلام نظر

ز – پیگیری نتیجه در خرداد ماه و آذر ماه از طریق شماره های دبیرخانه موجود بر روی سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

                 

 

 مدارک لازم برای ثبت درخواست در سایت :

برای فرزند ، همسر ، پدر و مادر شهید ، آزاده و جانباز 25% و بالاتر (اسکن اصل کارت شاهد ، جانبازی، آزاده و کارت ملی متقاضی ) و برای فرزند و همسر جانباز و آزاده (اسکن اصل معرفی نامه کتبی بنیاد شهید و امور ایثارگران و کارت ملی یا شناسنامه متقاضی  ) .

تذکر 1 : تمامی مدارک باید به صورت اصل در سایت اسکن شود و اسکن تصویر مدارک قابل قبول نمی باشد .

تذکر 2: اصل معرفی نامه و یا گواهی اسکن شده در سایت بایستی به آدرس تهران ، انتهای اتوبان شهید ستاری میدان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختمان فرهیختگان ، اداره کل امور شاهد و ایثارگران برای تایید نهایی ارسال شود .